Diccionari

Diccionari d’urgències i emergències mèdiques

descarga (4)

Gairebé cada dia introduïm un nou terme, i encara en queden molts

 1. Abaixallengües, millor que depressor lingual   
 2. Aconsellament genètic, dietètic, pretest…en lloc de consell   
 3. Aleteig auricular, en lloc de flutter   
 4. Aleteig-fibril·lació, millor que fibrilloflutter   
 5. Anafilaxi o reacció anafilàctica, en lloc d’anafilàxia   
 6. Anàlisi clínica (femení singular) i anàlisis clíniques (femeni plural)   
 7. Antineoplàstic, en lloc d’antineoplàsic, com el cisplatí, metotrexat…   
 8. Abdominocentesi o paracentesi abdominal. “Paracentesi”, per si mateixa, no és suficient; cal indicar que ens referim a l’abdomen   
 9. Alvèol pulmonar, amb accent   
 10. Armarieten lloc de taquilla   
 11. Ascites, en lloc del terme castellà ascitis   
 12. Atenció 7×24, atenció social o sanitària que s’ofereix durant les 24 hores del dia cada dia de la setmana. Distint de l’atenció continuada   
 13. Bacteri, (el bacteri), en lloc de “la bactèria”   
 14. Betzoar, com el fitobetzoar i el tricobetzoar, en lloc de bezoar   
 15. Blocador ß-adrenèrgic (labetalol, bisoprolol…) o blocador dels canals del calci (verapamil, nifedipina, nimodipina, diltiazem…), en lloc de bloquejants o blockers   
 16. Blocatge i hemiblocatge cardíac, en lloc de bloqueig i hemibloqueig   
 17. Bocons, caure a /caure de bocaterrosa, és caure endavant, de bruces en castellà   
 18. Bomba d’oxigen, en lloc de botellabala, tanc o bombona   
 19. Box, i el seu plural boxs, en lloc de boxes.   
 20. Braçal pneumàtic, en lloc de manguito o braçalet, per la pressió arterial   
 21. Bronquíol respiratori, amb accent   
 22. Bronquièctasi i bronquiectàtic, en lloc de bronquiectàsia i bronquiectàsic     
 23. Bufeta biliar, millor que vesícula biliar   
 24. Bufeta de l’orina, millor que bufeta urinària   
 25. Calfred; sensació de calor i fred alhora, amb estremiment o tremolor   
 26. Candidosi, en lloc de candidiasi   
 27. Cambra d’inhalació, cardíaca, gàstrica, hiperbàrica, de l’ull… en lloc de càmera   
 28. Cap-rodo o rodament de cap; sinònims complementaris de vertigen   
 29. Capellina, o embenat d’Hipòcrates, en lloc de capelina   
 30. Caròtide, en lloc de caròtida   
 31. Càrrega viral o vírica, en lloc del terme castellà carga   
 32. Carretó de cures i carretó d’aturada, en lloc de carro      
 33. Casquet, en lloc de gorro   
 34. Cefalàlgia, millor que cefalea   
 35. Cefalàlgia en agrupaments i el sinònim cefalàlgia en brots, per al terme castellà de cefalea en racimos o anglès cluster headache   
 36. Ciprofloxacina, norfloxacina… i la resta de quinolones acaben amb -ina   
 37. Clatell, caure de / caure d’esquena   
 38. Clavilla o clavillar com a sinònims de turmell      
 39. Còccix, en lloc de coxis   
 40. Colèdoc, amb accent obert a la e   
 41. Colèstasi, en lloc del castellà colestasis   
 42. Collar ortopèdic, en lloc de collarí   
 43. Còlon, amb accent obert a la primera o   
 44. Colquicina, en lloc de colchicina   
 45. Colze de mainadera, de l’anglès nursemaid’s elbow”, com a denominació de la causa que origina el seu signe més específic, la pronació dolorosa   
 46. Comitè d’ètica de la recerca (CER) i el Comitè d’ètica de la recerca amb medicaments (CERM), en lloc del comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIC)   
 47. Comminuta, fractura; en lloc de conminuta   
 48. Commoció cerebral, en lloc de conmoció   
 49. Comorbiditat, en lloc de comorbilitat   
 50. Camp operatori, en lloc de camp quirúrgic   
 51. Compatibilitat medicamentària, en lloc de compatibilitat medicamentosa   
 52. Complex QRS, en lloc de complexe   
 53. Constant biològica, millor que constant vital   
 54. Contraceptiu, oral, postcoital o hormonal, millor que anticonceptiu   
 55. Còrnia, en lloc de còrnea   
 56. Cotilla, en lloc del castellà corsé   
 57. Coxal o os coxal, format per tres parts: ili (os ilíac), isqui (os isquiàtic o os sedentari) i pubis (os pubis)  
 58. Cribratge, en lloc de cribatge   
 59. Cruiximent, en lloc d’agujetes o agulletes   
 60. Crup, en lloc de “laringitis aguda”   
 61. D.I, D.II, D.III, VR, VL i VF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; forma correcta d’escriure les sigles de les derivacions en un electrocardiograma   
 62. Debrífing, en lloc del terme castellà o anglès debriefing   
 63. Decúbit pron, en lloc de prono   
 64. Deformitat de baioneta, deformitat del canell pel desplaçament lateral de l’epífisi distal del radi en la fractura de Colles   
 65. Defúsing, amb accent a la u   
 66. Degotador, és l’equip de perfusió, (gotero en castellà o drip en anglès.) La vàlvula pot ser manual o electromecànica (bomba d’infusió)     
 67. Degotament intravenós; administració, gota a gota, solucions intravenoses   
 68. Delírium trèmens, amb accent obert a la primera e de trèmens   
 69. Depleció, en lloc de deplecció   
 70. Depletiu, en lloc de deplectiu   
 71. Depuració, en lloc d’aclarament o rentat, p. ex. depuració de creatinina / lactat   
 72. Derma, el derma (m), en lloc de “la dermis”   
 73. Desfibril·lador cardioversor automàtic implantable, amb la sigla AICD (automatic implantable cardioverter defibrillator),  en lloc de DAI 
 74. Deslliurament i període de deslliurament; alumbramiento en castellà   
 75. Destret, en lloc de distrés, distrès o distress. P. ex. síndrome del destret respiratori de l’adult   
 76. Diplopia, en lloc de diplòpia 
 77. Dipòsit de cadàvers, en lloc del terme castellà morgue   
 78. Èczema, en lloc d’eczema o eccema o altres formes. Terme proper a “dermatitis”      
 79. Edatisme, en lloc d’ageisme   
 80. Embolada, millor que bol, en lloc del francès i anglès bolus   
 81. Embriac -aga, que té les facultats pertorbades per qualsevol beguda alcohòlica, i embriaguesa o borratxera     
 82. Èmesi (vòmit), amb accent obert a la primera e   
 83. Empenya; el que en castellà en diríem empeine   
 84. Ènema, amb accent, millor que lavativa  
 85. Epícrisi, amb accent a la primera i   
 86. Epifisiòlisi, amb accent obert a la o   
 87. Equimosi periorbitària o ull d’os rentador, en lloc d’ull de mapache   
 88. Equip de protecció individual, amb la sigla EPI, i que en plural tant és correcte EPI com EPIs (amb la essa minúscula)    
 89. Eritròcit, en lloc d’eritrocit i millor que hematia    
 90. Escleròtica o blanc de l’ull     
 91. Esfàcel, amb accent a la a   
 92. Esfigmomanòmetre o esfigmòmetre, en lloc d’esfingomanòmetre   
 93. Esgarrifança; fort tremolor involuntari dels músculs, petament de dents i sensació intensa de fred   
 94. Espècul, millor que espèculum   
 95. Esquinç, en lloc d’esguinç   
 96. Estàndard de referència, en lloc d’estàndard d’or o gold standard   
 97. Estat de vigília sense resposta, en lloc d’estat vegetatiu 
 98. Estat epilèptic, en lloc d’estatus epilèptic   
 99. Estern, millor que estèrnum, però no esternon   
 100. Esternut i esternudar, en lloc d’estornut i estornudar   
 101. Estrès, en lloc d’estrés   
 102. Èxitusmort d’una persona que té lloc dins del recinte d’un hospital   
 103. Expirar, la segona fase de la respiració, i també, morir      
 104. Extrasístole, és el batec prematur del cor   
 105. Extrasistòlia, és el trastorn del ritme cardíac per la presència d’extrasístoles   
 106. Falange, falangina i falangeta, per a la primera, segona i tercera falange dels dits de mans i peus   
 107. Fracàs multiorgànic, o millor, síndrome de disfunció multiorgànica, en lloc de fallo multiorgànic   
 108. Fasciïtis, p.ex. fasciïtis plantar, en lloc de fascitis o facitis   
 109. Fenomen del ja vist, millor que déjà vu   
 110. Fibril·lació auricular paroxismal, en lloc de paroxística   
 111. Fibrinòlisi terapèutica, en lloc de fibrinolisi   
 112. Flat, en lloc de flatus, o flato en castellà   
 113. Flebòlit, amb accent a la o; un trombe venós calcificat   
 114. Flegmó, en lloc de flemó, i l’adjectiu flegmonós – osa, com l’apendicitis flegmonosa, faringitis flegmonosa…   
 115. Fluix vaginal, en lloc de flux o fluxe   
 116. Fòmit, fomes (singular), fomites (plural), sense accents; l’objecte que pot hostatjar microoorganismes patògens i convertir-se en agent transmissor d’infeccions    
 117. Fractura de canya verda, en lloc de fractura en tija verda   
 118. Fractura de rebava, millor que fractura de bambú, però no fractura en caña de bambú   
 119. Fractura espiroide, en lloc d’espiroidal    
 120. Fre del prepuci, en lloc de frenillo   
 121. Fremiment, en lloc de frèmit (en thrill, es frémito) P. ex. fremiment pericardíac   
 122. Galindó, en lloc de juanete, produïda per la deformitat anomenada hàl·lux valg   
 123. Gel hidroalcohòlic, millor que gel antisèptic o desinfectant o higienitzant   
 124. Glucèmia, millor que glicèmia   
 125. Goyrand, fractura de, millor que fractura de Colles invertida o fractura de Smith   
 126. Hemartrosi, en lloc d’hemartros   
 127. Hematèmesi, amb accent   
 128. Hematòcrit, en lloc d’hematocrit   
 129. Hemorràgia subaracnoidal, en lloc de subaracnoidea   
 130. Higroma prerotular, millor que bursitis prerotular   
 131. Hiperèmesi gravídica, amb -èmesi accentuada   
 132. Hipoorèxia, en lloc d’hiporèxia   
 133. Hipoòsmia, en lloc d’hipòsmia   
 134. Imatge d’avarament de globus, millor que imatge d’enlairament de globus quan parlem de la imagen en suelta de globos o cannon ball lesions   
 135. Imbricat, embenat; en lloc d’embenat imbrincat   
 136. Intravenós -osa, millor que endovenós -osa   
 137. Lancinant, dolor, en lloc de lacinant   
 138. Llista de comprovació, en lloc de checklist o llista / llistat de verificació   
 139. Lúnula unguial, en lloc d’ungueal o blanc de l’ungla      
 140. Malaltia de transmissió sexual (MTS), millor que infecció de transmissió sexual (ITS) o malaltia venèria   
 141. Mal·lèol, intern i extern, en lloc maleol   
 142. Manegot dels rotatoris, en lloc del manegot dels rotadors   
 143. Marcapassos, en lloc de marcapàs   
 144. Meninges són tres: duramàter, aracnoide i piamàter   
 145. Menovell, menuell, dit auricular o xic o petit; és el cinquè dit de la mà  
 146. Monitoratge, en lloc de monitorització (unitat de monitoratge) i monitorar, en lloc de monitoritzar (pacient monitorat)   
 147. Multimorbiditat, en lloc de pluripatologia   
 148. Muscle, en lloc del terme castellà hombro   
 149. Nimodipina, nom femení, en lloc de nimodipí   
 150. Nistagme, en lloc de nistagmus   
 151. Ondansetró, en lloc d’ondansetron   
 152. Occípit o nuca o tos, entre el cap i el clatell   
 153. Omeprazole, metamizole, metronidazole… acaben amb -zole   
 154. Omòplatmillor que escàpula   
 155. Orella externa, mitjana i interna, és l’òrgan de l’audició, en lloc de l’oïda, que és el sentit de percebre els sons   
 156. Parotiditis, millor que galteres; en castellà, paperas   
 157. Percussió de puny lumbar, en lloc de puny percussió lumbar    
 158. Perineu, en lloc de periné   
 159. Prandial, preprandial i postprandial, en lloc de pandrial   
 160. Penyal, fractura del penyal; la fractura de la base del crani que afecta la porció petrosa de l’os temporal o penyal      
 161. Polpa del dit, millor que polpís o tou del dit, però no pulpell   
 162. Portalliteres, amb funcions diferents del zelador sanitari   
 163. Prova encreuada, en lloc de prova creuada   
 164. Punt de paper, en lloc de la marca registrada Steri-Strip   
 165. Reflex i reflexos, en lloc de reflexe i reflexes   
 166. Reflex cremasterià, en lloc de cremastèric   
 167. Reflex rotular, del tendó rotular, en lloc de rotulià   
 168. Replà tibial, millor que planell tibial, però no meseta tibial   
 169. Respirador manual, en lloc de baló ressuscitador. També és correcte Ambu (sense accent), que és el nom comercial (pot no ser adequat en documents formals)   
 170. Sala d’operacions, en lloc de quiròfan   
 171. Septe nasal, en lloc d’envà (popular) ni tabic (castellanisme) nasal   
 172. Seroteràpia, en lloc de sueroteràpia o serumterapia   
 173. Sèrum, en lloc del terme castellà suero, p. ex. sèrum fisiològic o glucosat…   
 174. Sibilació, millor que sibilància   
 175. Síndrome de l’esclafament o síndrome de Bywaters, en lloc de síndrome d’aixafament o aplastament   
 176. Sòl de la boca i sòl de l’òrbita, en lloc de terra de la boca/òrbita    
 177. Sofraja i sofraja del braç; la part oposada al genoll i al colze   
 178. Sumatriptan, en lloc de sumatriptà   
 179. Suport de degotador, en lloc de pal de suero   
 180. Sutura de matalasser, en lloc de colchonero   
 181. Suxametoni, millor que succinilcolina   
 182. Tamponament, nasal o cardíac, en lloc de taponament    
 183. Taula de transferència, en lloc del terme anglès transfer   
 184. Tel de la llengua, millor que fre de la llengua (es. frenillo de la lengua)   
 185. Temps de reompliment capil·lar, en lloc d’ompliment capil·lar   
 186. Tira reactiva, en lloc de tira d’orina   
 187. Tomografia computada o TC, en lloc dels termes obsolets tomografia axial computada o TAC   
 188. Torçada, en lloc d’entorsi    
 189. Tos de gos, en lloc de “tos perruna” o altres formes   
 190. Trasplantament, en lloc de transplantament   
 191. Trastorn, en lloc de transtorn   
 192. Trombe, millor que trombus, però no trombu   
 193. Tròquiter i troquí, les tuberositats de l’húmer   
 194. Ús en indicació no autoritzada; en anglès off-label drug use   
 195. Variça (sense accent), millor que variu; p. ex. les varices esofàgiques o les postflebítiques   
 196. Ventre de fusta, en lloc de ventre en tabla   
 197. Zelador sanitari / Zeladora sanitària La persona que, en un hospital, condueix i acompanya les persones ateses i trasllada documents clínics i mostres biològiques   

 

 • Inici: 14 de març de 2020
 • Últim terme inclòs: 21 d’abril de 2021

termcat finestra


 

Objectiu i metodologia del diccionari

A Urgemcat ens hem proposat començar a identificar termes relacionats amb les urgències i emergències mèdiques que, segons el nostre criteri subjectiu, generalment no utilitzem de forma correcta en català. Pretenem identificar-los, registrar-los i fer-ne difusió amb les seves formes correctes i més adequades. La finalitat última és aportar un granet de sorra per a millorar l’ús del català en el nostre àmbit professional.

El principal mètode que estem seguint per identificar termes elegibles és la lectura sistemàtica i ordenada de les entrades del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). També termes que identifiquem de forma prospectiva en la nostra pràctica clínic habitual i que consultem als diferents diccionaris en línia del Centre de Terminologia TERMCAT.
La inclusió d’un terme en aquest recull és absolutament subjectiva i arbitrària. No pretén ser un recull exhaustiu de tota la terminologia emprada a urgències, sinó d’aquells termes que no usem de forma correcta i d’aquells que no usem per desconeixement.

Cada setmana s’inclourà un nou terme i la seva difusió es fa a través del nostre compte de Twitter @urgemcat amb l’etiqueta #UrgemMot, al nostre Facebook i en aquesta pàgina del blog.

Aquest és un projecte actiu, que està en fase inicial de desenvolupament. Si et sembla interessant i vols col·laborar-hi, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. O simplement suggerir-nos algun nou mot.

Xavier Basuto  –  urgem@urgem.cat  –

butlletí electrònic Urgem

Si vols rebre notificacions sobre els nous apunts que publiquem al blog, subscriu-te al butlletí electrònic Urgem