Diccionari

Diccionari d’urgències i emergències mèdiques

descarga (4)

Gairebé cada dia introduïm un nou terme, i encara en queden molts

 1. Abaixallengüeso el seu sinònim complementari depressor lingual   
 2. Anàlisi clínica (femení singular) i anàlisis clíniques (femeni plural)   
 3. Abdominocentesi o paracentesi abdominal. “Paracentesi”, per si mateixa, no és suficient; cal indicar que ens referim a l’abdomen   
 4. Armarieten lloc de taquilla.  Són els armaris petits on es deixen els estris personals en un local d’accés públic, sovint una estació, un gimnàs, un centre escolar o un espai d’exposicions   
 5. Ascites, en lloc del terme castellà ascitis   
 6. Atenció 7×24, com a model d’atenció social o sanitària que s’ofereix durant les 24 hores del dia cada dia de la setmana. Distint de l’atenció continuada   
 7. Blocador ß-adrenèrgic (labetalol, bisoprolol…) o blocador dels canals del calci (verapamil, nifedipina, nimodipina, diltiazem…), en lloc de bloquejants o blockers   
 8. Blocatge cardíac, en lloc de bloqueig   
 9. Bocons, caure a /caure de bocaterrosa, és caure endavant, de bruces en castellà   
 10. Bomba d’oxigen, en lloc de botellabala, tanc o bombona   
 11. Box, i el seu plural boxs, en lloc de boxes.   
 12. Braçal pneumàtic, en lloc de manguito o braçalet, per la pressió arterial   
 13. Bufeta biliar, o el sinònim complementari vesícula biliar   
 14. Bufeta de l’orina, o el sinònim complementari bufeta urinària   
 15. Calfred; sensació de calor i fred alhora, amb estremiment o tremolor   
 16. Cambra d’inhalació, cardíaca, gàstrica, hiperbàrica, de l’ull… en lloc de càmera   
 17. Capellina, o embenat d’Hipòcrates, en lloc de capelina   
 18. Càrrega viral o vírica, en lloc del terme castellà carga   
 19. Carretó de cures i carretó d’aturada, en lloc de carro      
 20. Cefalàlgia, i el seu sinònim complementari cefalea   
 21. Cefalàlgia en agrupaments i el sinònim cefalàlgia en brots, per al terme castellà de cefalea en racimos o anglès cluster headache
 22. Ciprofloxacina, norfloxacina… i la resta de quinolones acaben amb -ina   
 23. Clatell, caure de / caure d’esquena   
 24. Clavilla o clavillar com a sinònims de turmell      
 25. Colèdoc, amb accent obert a la e   
 26. Colèstasi, en lloc del castellà colestasis   
 27. Collar ortopèdic, en lloc de collarí   
 28. Còlon, amb accent obert a la primera o   
 29. Colquicina, en lloc de colchicina   
 30. Colze de mainadera, de l’anglès nursemaid’s elbow”, com a denominació de la causa que origina el seu signe més específic, la pronació dolorosa   
 31. Comitè d’ètica de la recerca (CER) i el Comitè d’ètica de la recerca amb medicaments (CERM), en lloc del comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIC)   
 32. Comminuta, fractura; en lloc de conminuta   
 33. Commoció cerebral, en lloc de conmoció   
 34. Comorbiditat, en lloc de comorbilitat   
 35. Compatibilitat medicamentària, en lloc de compatibilitat medicamentosa   
 36. Complex QRS, en lloc de complexe   
 37. Constant biològica, i el seu sinònim complementari constant vital   
 38. Contraceptiu, oral, postcoital o hormonal, com a forma preferida a seu sinònim complementari anticonceptiu   
 39. Còrnia, en lloc de còrnea   
 40. Cotilla, en lloc del castellà corsé   
 41. Coxal o os coxal, format per tres parts: ili (os ilíac), isqui (os isquiàtic o os sedentari) i pubis (os pubis)  
 42. Cribratge, en lloc de cribatge   
 43. Cruiximent, en lloc d’agujetes o agulletes   
 44. Crup, en lloc de “laringitis aguda”   
 45. D.I, D.II, D.III, VR, VL i VF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, com la forma correcta d’escriure les sigles de les derivacions en un electrocardiograma   
 46. Debrífing, en lloc del terme castellà o anglès debriefing   
 47. Decúbit pron, en lloc de prono   
 48. Deformitat de baioneta, deformitat del canell pel desplaçament lateral de l’epífisi distal del radi en la fractura de Colles   
 49. Defúsing, amb accent a la u   
 50. Degotador, és l’equip de perfusió, (gotero en castellà o drip en anglès.) La vàlvula pot ser manual o electromecànica (bomba d’infusió)     
 51. Degotament intravenós, el que en castellà diem “goteo“, en francès “goutte-à-goutte” i en anglès “drip”   
 52. Delírium trèmens, amb accent obert a la primera e de trèmens   
 53. Depleció, en lloc de deplecció   
 54. Depletiu, en lloc de deplectiu   
 55. Depuració, en lloc d’aclarament o rentat, p. ex. depuració de creatinina / lactat   
 56. Desfibril·lador cardioversor automàtic implantable, amb la sigla AICD (automatic implantable cardioverter defibrillator),  en lloc de DAI 
 57. Deslliurament i període de deslliurament; alumbramiento en castellà   
 58. Destret, en lloc de distrés o distrès. P. ex. síndrome del destret respiratori de l’adult   
 59. Diplopia, en lloc de diplòpia 
 60. Dipòsit de cadàvers, en lloc del terme castellà morgue   
 61. Èczema, en lloc d’eczema o eccema o altres formes. Terme proper a “dermatitis”      
 62. Edatisme, en lloc d’ageisme   
 63. Embolada, o el sinònim complementari bol, en lloc del francès i anglès bolus   
 64. Embriac -aga, que té les facultats pertorbades per qualsevol beguda alcohòlica, i embriaguesa o borratxera     
 65. Èmesi (vòmit), amb accent obert a la pruimera e   
 66. Ènema, amb accent, a diferència del castellà. Lavativa, també correcte com a sinònim complementari  
 67. Epícrisi, amb accent a la primera i   
 68. Epifisiòlisi, amb accent obert a la o   
 69. Equip de protecció individual, amb la sigla EPI, i que en plural tant és correcte EPI com EPIs (amb la essa minúscula)    
 70. Escleròtica o blanc de l’ull     
 71. Esfàcel, amb accent a la a   
 72. Esfigmomanòmetre o esfigmòmetre, en lloc d’esfingomanòmetre   
 73. Esgarrifança; fort tremolor involuntari dels músculs, petament de dents i sensació intensa de fred   
 74. Espècul, millor que espèculum   
 75. Esquinç, en lloc d’esguinç   
 76. Estat epilèptic, en lloc d’estatus epilèptic   
 77. Esternut i esternudar, en lloc d’estornut i estornudar   
 78. Expirar, la segona fase de la respiració, i també, morir      
 79. Extrasístole, és el batec prematur del cor   
 80. Extrasistòlia, és el trastorn del ritme cardíac per la presència d’extrasístoles   
 81. Fenomen del ja vist, o el seu sinònim complementari, déjà vu   
 82. Ferida operatòria, en lloc de camp quirúrgic   
 83. Fomes (singular), Fomites (plural), sense accents, com l’objecte que pot hostatjar microoorganismes patògens i convertir-se en agent transmissor d’infeccions   
 84. Fremiment, en lloc de frèmit (en thrill, es frémito) P. ex. fremiment pericardíac   
 85. Goyrand, fractura de, i els sinònims complementaris, fractura de Colles invertida o fractura de Smith   
 86. Hematèmesi, amb accent   
 87. Hemorràgia subaracnoidal, en lloc de subaracnoidea   
 88. Hiperèmesi gravídica, amb -èmesi accentuada   
 89. Imbricat, embenat; en lloc d’embenat imbrincat   
 90. Lancinant, dolor, en lloc de lacinant   
 91. Llista de comprovació, en lloc de checklist o llista / llistat de verificació   
 92. Lúnula unguial, en lloc d’ungueal o blanc de l’ungla      
 93. Manegot dels rotatoris, en lloc dels rotadors   
 94. Marcapassos, en lloc de marcapàs   
 95. Meninges són tres: duramàter, aracnoide i piamàter   
 96. Menovell, com a sinònim complementari del dit auricular  (es meñique)  
 97. Monitoratge, en lloc de monitorització (unitat de monitoratge) i monitorar, en lloc de monitoritzar (pacient monitorat)   
 98. Multimorbiditat, en lloc de pluripatologia   
 99. Muscle, en lloc del terme castellà hombro   
 100. Nimodipina, nom femení, en lloc de nimodipí   
 101. Ondansetró, en lloc d’ondansetron   
 102. Occípit o nuca o tos, entre el cap i el clatell   
 103. Omeprazole, metamizole, metronidazole… acaben amb -zole   
 104. Omòplato el sinònim complementari escàpula   
 105. Orella externa, mitjana i interna, com l’òrgan de l’audició, en lloc de l’oïda, que és el sentit de percebre els sons   
 106. Penyal, fractura del. És la fractura de la base del crani que afecta la porció petrosa de l’os temporal o penyal      
 107. Polpa del dit, en lloc de pulpell. Polpís i tou del dit són sinònims complementaris   
 108. Portalliteres, amb funcions diferents del zelador sanitari   
 109. Punt de paper, en lloc de la marca registrada Steri-Strip   
 110. Reflex i reflexos, en lloc de reflexe i reflexes   
 111. Reflex cremasterià, en lloc de cremastèric   
 112. Reflex rotular, del tendó rotular, en lloc de rotulià   
 113. Respirador manual, en lloc de baló ressuscitador. També és correcte Ambu (sense accent), que és el nom comercial, però pot no ser adequat en documents formals   
 114. Sala d’operacions, en lloc de quiròfan   
 115. Septe nasal, en lloc d’envà (popular) ni tabic (castellanisme) nasal   
 116. Sibilació, o el seu sinònim complementari sibilància   
 117. Sofraja i sofraja del braç; la part oposada al genoll i al colze   
 118. Sumatriptan, en lloc de sumatriptà   
 119. Sutura de matalasser, en lloc de colchonero   
 120. Suxametoni, la forma preferida per designar el blocador neuromuscular succinilcolina   
 121. Tamponament, nasal o cardíac, en lloc de taponament    
 122. Taula de transferència, en lloc del terme anglès transfer   
 123. Tomografia computada o TC, en lloc dels termes obsolets tomografia axial computada o TAC   
 124. Torçada, en lloc d’entorsi    
 125. Tos de gos, en lloc de “tos perruna” o altres formes   
 126. Trasplantament, en lloc de transplantament   
 127. Trastorn, en lloc de transtorn   
 128. Tròquiter i troquí, les tuberositats de l’húmer   
 129. Ús en indicació no autoritzada, que en anglès es coneix per off-label drug use   
 130. Ventre de fusta, en lloc de ventre en tabla   
 131. Zelador sanitari / Zeladora sanitària La persona que, en un hospital, condueix i acompanya les persones ateses i trasllada documents clínics i mostres biològiques   

 

 • Inici: 14 de març de 2020
 • Últim terme inclòs: 17 de setembre de 2020

termcat finestra


 

Objectiu i metodologia del diccionari

A Urgemcat ens hem proposat començar a identificar termes relacionats amb les urgències i emergències mèdiques que, segons el nostre criteri subjectiu, generalment no utilitzem de forma correcta en català. Pretenem identificar-los, registrar-los i fer-ne difusió amb les seves formes correctes i més adequades. La finalitat última és aportar un granet de sorra per a millorar l’ús del català en el nostre àmbit professional.

El principal mètode que estem seguint per identificar termes elegibles és la lectura sistemàtica i ordenada de les entrades del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). També termes que identifiquem de forma prospectiva en la nostra pràctica clínic habitual i que consultem als diferents diccionaris en línia del Centre de Terminologia TERMCAT.
La inclusió d’un terme en aquest recull és absolutament subjectiva i arbitrària. No pretén ser un recull exhaustiu de tota la terminologia emprada a urgències, sinó d’aquells termes que no usem de forma correcta i d’aquells que no usem per desconeixement.

Cada setmana s’inclourà un nou terme i la seva difusió es fa a través del nostre compte de Twitter @urgemcat amb l’etiqueta #UrgemMot, al nostre Facebook i en aquesta pàgina del blog.

Aquest és un projecte actiu, que està en fase inicial de desenvolupament. Si et sembla interessant i vols col·laborar-hi, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. O simplement suggerir-nos algun nou mot.

Xavier Basuto  –  urgem@urgem.cat  –

butlletí electrònic Urgem

Si vols rebre notificacions sobre els nous apunts que publiquem al blog, subscriu-te al butlletí electrònic Urgem