Diccionari

Diccionari d’urgències i emergències mèdiques

descarga (4)

Gairebé cada dia introduïm un nou terme, i encara en queden molts

 1. Abaixallengües, millor que depressor lingual   
 2. Aconsellament genètic, dietètic, pretest…en lloc de consell   
 3. Adequació de les actuacions sanitàries, millor que “limitació de l’esforç terapèutic”   
 4. Aleteig auricular, en lloc de flutter   
 5. Aleteig-fibril·lació, millor que fibrilloflutter   
 6. Anafilaxi o reacció anafilàctica, en lloc d’anafilàxia   
 7. Anàlisi clínica (femení singular) i anàlisis clíniques (femeni plural)   
 8. Anàlisis prop del pacient   
 9. Antineoplàstic, en lloc d’antineoplàsic, com el cisplatí, metotrexat…   
 10. Abdominocentesi o paracentesi abdominal. “Paracentesi”, per si mateixa, no és suficient; cal indicar que ens referim a l’abdomen   
 11. Alvèol pulmonar, amb accent   
 12. Armarieten lloc de taquilla   
 13. Ascites, en lloc del terme castellà ascitis   
 14. Atac isquèmic transitori (AIT), en lloc d’accident isquèmic transitori   
 15. Atenció 7×24, atenció social o sanitària que s’ofereix durant les 24 hores del dia cada dia de la setmana. Distint de l’atenció continuada   
 16. Bacteri, (el bacteri), en lloc de “la bactèria”   
 17. Betzoar, com el fitobetzoar i el tricobetzoar, en lloc de bezoar   
 18. Blocador ß-adrenèrgic (labetalol, bisoprolol…) o blocador dels canals del calci (verapamil, nifedipina, nimodipina, diltiazem…), en lloc de bloquejants o blockers   
 19. Blocatge i hemiblocatge cardíac, en lloc de bloqueig i hemibloqueig   
 20. Bocons, caure a /caure de bocaterrosa, és caure endavant, de bruces en castellà   
 21. Bomba d’oxigen, en lloc de botellabala, tanc o bombona   
 22. Box, i el seu plural boxs, en lloc de boxes.   
 23. Braçal pneumàtic, en lloc de manguito o braçalet, per la pressió arterial   
 24. Bronquíol respiratori, amb accent   
 25. Bronquièctasi i bronquiectàtic, en lloc de bronquiectàsia i bronquiectàsic     
 26. Bufeta biliar, millor que vesícula biliar   
 27. Bufeta de l’orina, millor que bufeta urinària   
 28. Bufeta neurogènica, en lloc de neurògena   
 29. Calfred; sensació de calor i fred alhora, amb estremiment o tremolor   
 30. Candidosi, en lloc de candidiasi   
 31. Cambra d’inhalació, cardíaca, gàstrica, hiperbàrica, de l’ull… en lloc de càmera   
 32. Cap-rodo o rodament de cap; sinònims complementaris de vertigen   
 33. Capellina, o embenat d’Hipòcrates, en lloc de capelina   
 34. Caròtide, en lloc de caròtida   
 35. Càrrega viral o vírica, en lloc del terme castellà carga   
 36. Carretó de cures i carretó d’aturada, en lloc de carro      
 37. Casquet, en lloc de gorro   
 38. Cefalàlgia, millor que cefalea   
 39. Cefalàlgia en agrupaments i el sinònim cefalàlgia en brots, per al terme castellà de cefalea en racimos o anglès cluster headache   
 40. Ciprofloxacina, norfloxacina… i la resta de quinolones acaben amb -ina   
 41. Clatell, caure de / caure d’esquena   
 42. Clavilla o clavillar com a sinònims de turmell      
 43. Còccix, en lloc de coxis   
 44. Colèdoc, amb accent obert a la e   
 45. Colèstasi, en lloc del castellà colestasis   
 46. Colestàtica, en lloc de colestàsica, p.ex. cirrosi, icterícia o l’hepatitis colestàtica  
 47. Collar ortopèdic, en lloc de collarí   
 48. Còlon, amb accent obert a la primera o   
 49. Colquicina, en lloc de colchicina   
 50. Colze de mainadera, de l’anglès nursemaid’s elbow”, com a denominació de la causa que origina el seu signe més específic, la pronació dolorosa   
 51. Comitè d’ètica de la recerca (CER) i el Comitè d’ètica de la recerca amb medicaments (CERM), en lloc del comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIC)   
 52. Comminuta, fractura; en lloc de conminuta   
 53. Commoció cerebral, en lloc de conmoció   
 54. Comorbiditat, en lloc de comorbilitat   
 55. Camp operatori, en lloc de camp quirúrgic   
 56. Compatibilitat medicamentària, en lloc de compatibilitat medicamentosa   
 57. Complex QRS, en lloc de complexe   
 58. Constant biològica, millor que constant vital   
 59. Contraceptiu, oral, postcoital o hormonal, millor que anticonceptiu   
 60. Còrnia, en lloc de còrnea   
 61. Cotilla, en lloc del castellà corsé   
 62. Coxal o os coxal, format per tres parts: ili (os ilíac), isqui (os isquiàtic o os sedentari) i pubis (os pubis)  
 63. Cribratge, en lloc de cribatge   
 64. Cruiximent, fiblades o punxades, en lloc d’agujetes, agulletes o tiretes   
 65. Crup, en lloc de “laringitis aguda”   
 66. D.I, D.II, D.III, VR, VL i VF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; forma correcta d’escriure les sigles de les derivacions en un electrocardiograma   
 67. Debrífing, en lloc del terme castellà o anglès debriefing   
 68. Decúbit pron, en lloc de prono   
 69. Deformitat de baioneta, deformitat del canell pel desplaçament lateral de l’epífisi distal del radi en la fractura de Colles   
 70. Defúsing, amb accent a la u   
 71. Degotador, és l’equip de perfusió, (gotero en castellà o drip en anglès.) La vàlvula pot ser manual o electromecànica (bomba d’infusió)     
 72. Degotament intravenós; administració, gota a gota, solucions intravenoses   
 73. Delírium trèmens, amb accent obert a la primera e de trèmens   
 74. Depleció, en lloc de deplecció   
 75. Depletiu, en lloc de deplectiu   
 76. Depuració, en lloc d’aclarament o rentat, p. ex. depuració de creatinina / lactat   
 77. Derma, el derma (m), en lloc de “la dermis”   
 78. Desfibril·lador cardioversor automàtic implantable, amb la sigla AICD (automatic implantable cardioverter defibrillator),  en lloc de DAI 
 79. Deslliurament i període de deslliurament; alumbramiento en castellà   
 80. Destret, en lloc de distrés, distrès o distress. P. ex. síndrome del destret respiratori de l’adult   
 81. Diplopia, en lloc de diplòpia 
 82. Dipòsit de cadàvers, en lloc del terme castellà morgue   
 83. Èczema, en lloc d’eczema o eccema o altres formes. Terme proper a “dermatitis”      
 84. Edatisme, en lloc d’ageisme   
 85. Embolada, millor que bol, en lloc del francès i anglès bolus   
 86. Embriac -aga, que té les facultats pertorbades per qualsevol beguda alcohòlica, i embriaguesa o borratxera     
 87. Èmesi (vòmit), amb accent obert a la primera e   
 88. Empenya; el que en castellà en diríem empeine   
 89. Ènema, amb accent, millor que lavativa  
 90. Epícrisi, amb accent a la primera i   
 91. Epifisiòlisi, amb accent obert a la o   
 92. Equimosi periorbitària o ull d’os rentador, en lloc d’ull de mapache   
 93. Equip de protecció individual, amb la sigla EPI, i que en plural tant és correcte EPI com EPIs (amb la essa minúscula)    
 94. Eritròcit, en lloc d’eritrocit i millor que hematia    
 95. Escleròtica o blanc de l’ull     
 96. Esfàcel, amb accent a la a   
 97. Esfigmomanòmetre o esfigmòmetre, en lloc d’esfingomanòmetre   
 98. Esgarrifança; fort tremolor involuntari dels músculs, petament de dents i sensació intensa de fred   
 99. Espècul, millor que espèculum   
 100. Esquinç, en lloc d’esguinç   
 101. Estàndard de referència, en lloc d’estàndard d’or o gold standard   
 102. Estat de vigília sense resposta, en lloc d’estat vegetatiu 
 103. Estat epilèptic, en lloc d’estatus epilèptic   
 104. Estern, millor que estèrnum, però no esternon   
 105. Esternut i esternudar, en lloc d’estornut i estornudar   
 106. Estrès, en lloc d’estrés   
 107. Èxitusmort d’una persona que té lloc dins del recinte d’un hospital   
 108. Expirar, la segona fase de la respiració, i també, morir      
 109. Extrasístole, és el batec prematur del cor   
 110. Extrasistòlia, és el trastorn del ritme cardíac per la presència d’extrasístoles   
 111. Falange, falangina i falangeta, per a la primera, segona i tercera falange dels dits de mans i peus   
 112. Fànera, en lloc de fanera o fenera   
 113. Fracàs multiorgànic, o millor, síndrome de disfunció multiorgànica, en lloc de fallo multiorgànic   
 114. Fasciïtis, p.ex. fasciïtis plantar, en lloc de fascitis o facitis   
 115. Fenomen del ja vist, millor que déjà vu   
 116. Fibril·lació auricular paroxismal, en lloc de paroxística   
 117. Fibrinòlisi terapèutica, en lloc de fibrinolisi   
 118. Flat, en lloc de flatus, o flato en castellà   
 119. Flebòlit, amb accent a la o; un trombe venós calcificat   
 120. Flegmó, en lloc de flemó, i l’adjectiu flegmonós – osa, com l’apendicitis flegmonosa, faringitis flegmonosa…   
 121. Fluix vaginal, en lloc de flux o fluxe   
 122. Fòmit, fomes (singular), fomites (plural), sense accents; l’objecte que pot hostatjar microoorganismes patògens i convertir-se en agent transmissor d’infeccions    
 123. Fòvea, amb accent obert   
 124. Fractura de canya verda, en lloc de fractura en tija verda   
 125. Fractura de rebava, millor que fractura de bambú, però no fractura en caña de bambú   
 126. Fractura espiroide, en lloc d’espiroidal    
 127. Fre del prepuci, en lloc de frenillo   
 128. Fremiment, en lloc de frèmit (en thrill, es frémito) P. ex. fremiment pericardíac   
 129. Furóncol, en lloc de “furucle”, “furoncle”, “furúncul”…   
 130. Galindó, en lloc de juanete, produïda per la deformitat anomenada hàl·lux valg   
 131. Gel hidroalcohòlic, millor que gel antisèptic o desinfectant o higienitzant   
 132. Gramnegatiu i grampositiu,  en lloc de gram negatiu i gram positiu   
 133. Granellada, millor que granissada. És el salpullido en castellà   
 134. Glucèmia, millor que glicèmia   
 135. Goyrand, fractura de, millor que fractura de Colles invertida o fractura de Smith   
 136. Hemartrosi, en lloc d’hemartros   
 137. Hematèmesi, amb accent   
 138. Hematòcrit, en lloc d’hematocrit   
 139. Hemiplegia, en lloc d’hemiplègia   
 140. Hemorràgia a tot ample, és l’hemorragia en sábana o circular bleeding   
 141. Hemorràgia subaracnoidal, en lloc de subaracnoidea   
 142. Hepatosplenomegàlia, sense la “e”   
 143. Hiat aniònic, en lloc d’ anioin gap anglès   
 144. Higroma prerotular, millor que bursitis prerotular   
 145. Hil, també hílum, en lloc d’hili   
 146. Hipema, millor que hifema   
 147. Hiperèmesi gravídica, amb -èmesi accentuada   
 148. Hipomotilitat, en lloc d’hipocinèsia   
 149. Hipoorèxia, en lloc d’hiporèxia   
 150. Hipoòsmia, en lloc d’hipòsmia   
 151. Hormona tiroidal, en lloc de tiroidea    
 152. Imatge d’avarament de globus, millor que imatge d’enlairament de globus quan parlem de la imagen en suelta de globos o cannon ball lesions   
 153. Imbricat, embenat; en lloc d’embenat imbrincat   
 154. Immunitat de grup, també col·lectiva o de comunitat, però no de ramat   
 155. Infart lacunar, en lloc de llacunar   
 156. Intravenós -osa, millor que endovenós -osa   
 157. Lancinant, dolor, en lloc de lacinant   
 158. Lligaments encreuats del genoll, en lloc de lligaments creuats   
 159. Llista de comprovació, en lloc de checklist o llista / llistat de verificació   
 160. Lúnula unguial, en lloc d’ungueal o blanc de l’ungla      
 161. Malaltia de transmissió sexual (MTS), millor que infecció de transmissió sexual (ITS) o malaltia venèria   
 162. Mal·lèol, intern i extern, en lloc maleol   
 163. Manegot dels rotatoris, en lloc del manegot dels rotadors   
 164. Marcapassos, en lloc de marcapàs   
 165. Medul·la, en lloc de “mèdula” o “mèdul·la”, p. ex la medul·la òssia o l’espinal    
 166. Meninges són tres: duramàter, aracnoide i piamàter   
 167. Menovell, menuell, dit auricular o xic o petit; és el cinquè dit de la mà  
 168. Miocardíac/a, en lloc de miocàrdic/a, p. ex. necrosi miocardíaca o infart miocardíac   
 169. Monitoratge, en lloc de monitorització (unitat de monitoratge) i monitorar, en lloc de monitoritzar (pacient monitorat)   
 170. Multidisciplinari; equip, enfocament, abordatge… en lloc de multidisciplinar   
 171. Multimorbiditat, en lloc de pluripatologia   
 172. Muscle, en lloc del terme castellà hombro   
 173. Nariu, terme masculí   
 174. Nimodipina, nom femení, en lloc de nimodipí   
 175. Nistagme, en lloc de nistagmus   
 176. Ondansetró, en lloc d’ondansetron   
 177. Occípit o nuca o tos, entre el cap i el clatell   
 178. Omeprazole, metamizole, metronidazole… acaben amb -zole   
 179. Omòplatmillor que escàpula   
 180. Orella externa, mitjana i interna, és l’òrgan de l’audició, en lloc de l’oïda, que és el sentit de percebre els sons   
 181. Parotiditis, millor que galteres; en castellà, paperas   
 182. Pas de guàrdia, en lloc de passe de guàrdia   
 183. Percussió de puny lumbar, en lloc de puny percussió lumbar    
 184. Perineu, en lloc de periné   
 185. Prandial, preprandial i postprandial, en lloc de pandrial   
 186. Penyal, fractura del penyal; la fractura de la base del crani que afecta la porció petrosa de l’os temporal o penyal      
 187. Polpa del dit, millor que polpís o tou del dit, però no pulpell   
 188. Portalliteres, amb funcions diferents del zelador sanitari   
 189. Prova encreuada, en lloc de prova creuada   
 190. Punt de paper, en lloc de la marca registrada Steri-Strip   
 191. Reflex i reflexos, en lloc de reflexe i reflexes   
 192. Reflex cremasterià, en lloc de cremastèric   
 193. Reflex rotular, del tendó rotular, en lloc de rotulià   
 194. Replà tibial, millor que planell tibial, però no meseta tibial   
 195. Respirador manual, en lloc de baló ressuscitador. També és correcte Ambu (sense accent), que és el nom comercial (pot no ser adequat en documents formals)   
 196. Sala d’operacions, en lloc de quiròfan   
 197. Septe nasal, en lloc d’envà (popular) ni tabic (castellanisme) nasal   
 198. Seroteràpia, en lloc de sueroteràpia o serumterapia   
 199. Sèrum, en lloc del terme castellà suero, p. ex. sèrum fisiològic o glucosat…   
 200. Sibilació, millor que sibilància   
 201. Síndrome de l’esclafament o síndrome de Bywaters, en lloc de síndrome d’aixafament o aplastament   
 202. Sòl de la boca i sòl de l’òrbita, en lloc de terra de la boca/òrbita    
 203. Sofraja i sofraja del braç; la part oposada al genoll i al colze   
 204. Sumatriptan, en lloc de sumatriptà   
 205. Suport de degotador, en lloc de pal de suero   
 206. Sutura de matalasser, en lloc de colchonero   
 207. Suxametoni, millor que succinilcolina   
 208. Tamponament, nasal o cardíac, en lloc de taponament    
 209. Taula de transferència, en lloc del terme anglès transfer   
 210. Tel de la llengua, millor que fre de la llengua (es. frenillo de la lengua)   
 211. Temps de reompliment capil·lar, en lloc d’ompliment capil·lar   
 212. Tira reactiva, en lloc de tira d’orina   
 213. Tomografia computada o TC, en lloc dels termes obsolets tomografia axial computada o TAC   
 214. Torçada, en lloc d’entorsi    
 215. Tos de gos, en lloc de “tos perruna” o altres formes   
 216. Trasplantament, en lloc de transplantament   
 217. Trastorn, en lloc de transtorn   
 218. Trombe, millor que trombus, però no trombu   
 219. Tròquiter i troquí, les tuberositats de l’húmer   
 220. Ús en indicació no autoritzada; en anglès off-label drug use   
 221. Variça (sense accent), millor que variu; p. ex. les varices esofàgiques o les postflebítiques   
 222. Ventre de fusta, en lloc de ventre en tabla   
 223. Virus sincític respiratori, amb la sigla VSR, en lloc de virus respiratori sincitial o VRS    
 224. Vibrissa, en lloc de pèl al nas   
 225. Zelador sanitari / Zeladora sanitària La persona que, en un hospital, condueix i acompanya les persones ateses i trasllada documents clínics i mostres biològiques   

 

 • Inici: 14 de març de 2020
 • Últim terme inclòs: 13 de gener de 2022

termcat finestra


 

Objectiu i metodologia del diccionari

A Urgemcat ens hem proposat començar a identificar termes relacionats amb les urgències i emergències mèdiques que, segons el nostre criteri subjectiu, generalment no utilitzem de forma correcta en català. Pretenem identificar-los, registrar-los i fer-ne difusió amb les seves formes correctes i més adequades. La finalitat última és aportar un granet de sorra per a millorar l’ús del català en el nostre àmbit professional.

El principal mètode que estem seguint per identificar termes elegibles és la lectura sistemàtica i ordenada de les entrades del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). També termes que identifiquem de forma prospectiva en la nostra pràctica clínic habitual i que consultem als diferents diccionaris en línia del Centre de Terminologia TERMCAT.
La inclusió d’un terme en aquest recull és absolutament subjectiva i arbitrària. No pretén ser un recull exhaustiu de tota la terminologia emprada a urgències, sinó d’aquells termes que no usem de forma correcta i d’aquells que no usem per desconeixement.

Cada setmana s’inclourà un nou terme i la seva difusió es fa a través del nostre compte de Twitter @urgemcat amb l’etiqueta #UrgemMot, al nostre Facebook i en aquesta pàgina del blog.

Aquest és un projecte actiu, que està en fase inicial de desenvolupament. Si et sembla interessant i vols col·laborar-hi, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. O simplement suggerir-nos algun nou mot.

Xavier Basuto  –  urgem@urgem.cat  –

butlletí electrònic Urgem

Si vols rebre notificacions sobre els nous apunts que publiquem al blog, subscriu-te al butlletí electrònic Urgem