Diccionari

Diccionari d’urgències i emergències mèdiques

descarga (4)

Gairebé cada dia introduïm un nou terme, i encara en queden molts

 1. Abaixallengües, millor que depressor lingual   
 2. Aconsellament genètic, dietètic, pretest…en lloc de consell   
 3. Adequació de les actuacions sanitàries, millor que “limitació de l’esforç terapèutic”   
 4. Aleteig auricular, en lloc de flutter   
 5. Aleteig-fibril·lació, millor que fibrilloflutter   
 6. Anafilaxi o reacció anafilàctica, en lloc d’anafilàxia   
 7. Anàlisi clínica (femení singular) i anàlisis clíniques (femeni plural)   
 8. Antineoplàstic, en lloc d’antineoplàsic, com el cisplatí, metotrexat…   
 9. Abdominocentesi o paracentesi abdominal. “Paracentesi”, per si mateixa, no és suficient; cal indicar que ens referim a l’abdomen   
 10. Alvèol pulmonar, amb accent   
 11. Armarieten lloc de taquilla   
 12. Ascites, en lloc del terme castellà ascitis   
 13. Atenció 7×24, atenció social o sanitària que s’ofereix durant les 24 hores del dia cada dia de la setmana. Distint de l’atenció continuada   
 14. Bacteri, (el bacteri), en lloc de “la bactèria”   
 15. Betzoar, com el fitobetzoar i el tricobetzoar, en lloc de bezoar   
 16. Blocador ß-adrenèrgic (labetalol, bisoprolol…) o blocador dels canals del calci (verapamil, nifedipina, nimodipina, diltiazem…), en lloc de bloquejants o blockers   
 17. Blocatge i hemiblocatge cardíac, en lloc de bloqueig i hemibloqueig   
 18. Bocons, caure a /caure de bocaterrosa, és caure endavant, de bruces en castellà   
 19. Bomba d’oxigen, en lloc de botellabala, tanc o bombona   
 20. Box, i el seu plural boxs, en lloc de boxes.   
 21. Braçal pneumàtic, en lloc de manguito o braçalet, per la pressió arterial   
 22. Bronquíol respiratori, amb accent   
 23. Bronquièctasi i bronquiectàtic, en lloc de bronquiectàsia i bronquiectàsic     
 24. Bufeta biliar, millor que vesícula biliar   
 25. Bufeta de l’orina, millor que bufeta urinària   
 26. Calfred; sensació de calor i fred alhora, amb estremiment o tremolor   
 27. Candidosi, en lloc de candidiasi   
 28. Cambra d’inhalació, cardíaca, gàstrica, hiperbàrica, de l’ull… en lloc de càmera   
 29. Cap-rodo o rodament de cap; sinònims complementaris de vertigen   
 30. Capellina, o embenat d’Hipòcrates, en lloc de capelina   
 31. Caròtide, en lloc de caròtida   
 32. Càrrega viral o vírica, en lloc del terme castellà carga   
 33. Carretó de cures i carretó d’aturada, en lloc de carro      
 34. Casquet, en lloc de gorro   
 35. Cefalàlgia, millor que cefalea   
 36. Cefalàlgia en agrupaments i el sinònim cefalàlgia en brots, per al terme castellà de cefalea en racimos o anglès cluster headache   
 37. Ciprofloxacina, norfloxacina… i la resta de quinolones acaben amb -ina   
 38. Clatell, caure de / caure d’esquena   
 39. Clavilla o clavillar com a sinònims de turmell      
 40. Còccix, en lloc de coxis   
 41. Colèdoc, amb accent obert a la e   
 42. Colèstasi, en lloc del castellà colestasis   
 43. Collar ortopèdic, en lloc de collarí   
 44. Còlon, amb accent obert a la primera o   
 45. Colquicina, en lloc de colchicina   
 46. Colze de mainadera, de l’anglès nursemaid’s elbow”, com a denominació de la causa que origina el seu signe més específic, la pronació dolorosa   
 47. Comitè d’ètica de la recerca (CER) i el Comitè d’ètica de la recerca amb medicaments (CERM), en lloc del comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIC)   
 48. Comminuta, fractura; en lloc de conminuta   
 49. Commoció cerebral, en lloc de conmoció   
 50. Comorbiditat, en lloc de comorbilitat   
 51. Camp operatori, en lloc de camp quirúrgic   
 52. Compatibilitat medicamentària, en lloc de compatibilitat medicamentosa   
 53. Complex QRS, en lloc de complexe   
 54. Constant biològica, millor que constant vital   
 55. Contraceptiu, oral, postcoital o hormonal, millor que anticonceptiu   
 56. Còrnia, en lloc de còrnea   
 57. Cotilla, en lloc del castellà corsé   
 58. Coxal o os coxal, format per tres parts: ili (os ilíac), isqui (os isquiàtic o os sedentari) i pubis (os pubis)  
 59. Cribratge, en lloc de cribatge   
 60. Cruiximent, fiblades o punxades, en lloc d’agujetes, agulletes o tiretes   
 61. Crup, en lloc de “laringitis aguda”   
 62. D.I, D.II, D.III, VR, VL i VF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; forma correcta d’escriure les sigles de les derivacions en un electrocardiograma   
 63. Debrífing, en lloc del terme castellà o anglès debriefing   
 64. Decúbit pron, en lloc de prono   
 65. Deformitat de baioneta, deformitat del canell pel desplaçament lateral de l’epífisi distal del radi en la fractura de Colles   
 66. Defúsing, amb accent a la u   
 67. Degotador, és l’equip de perfusió, (gotero en castellà o drip en anglès.) La vàlvula pot ser manual o electromecànica (bomba d’infusió)     
 68. Degotament intravenós; administració, gota a gota, solucions intravenoses   
 69. Delírium trèmens, amb accent obert a la primera e de trèmens   
 70. Depleció, en lloc de deplecció   
 71. Depletiu, en lloc de deplectiu   
 72. Depuració, en lloc d’aclarament o rentat, p. ex. depuració de creatinina / lactat   
 73. Derma, el derma (m), en lloc de “la dermis”   
 74. Desfibril·lador cardioversor automàtic implantable, amb la sigla AICD (automatic implantable cardioverter defibrillator),  en lloc de DAI 
 75. Deslliurament i període de deslliurament; alumbramiento en castellà   
 76. Destret, en lloc de distrés, distrès o distress. P. ex. síndrome del destret respiratori de l’adult   
 77. Diplopia, en lloc de diplòpia 
 78. Dipòsit de cadàvers, en lloc del terme castellà morgue   
 79. Èczema, en lloc d’eczema o eccema o altres formes. Terme proper a “dermatitis”      
 80. Edatisme, en lloc d’ageisme   
 81. Embolada, millor que bol, en lloc del francès i anglès bolus   
 82. Embriac -aga, que té les facultats pertorbades per qualsevol beguda alcohòlica, i embriaguesa o borratxera     
 83. Èmesi (vòmit), amb accent obert a la primera e   
 84. Empenya; el que en castellà en diríem empeine   
 85. Ènema, amb accent, millor que lavativa  
 86. Epícrisi, amb accent a la primera i   
 87. Epifisiòlisi, amb accent obert a la o   
 88. Equimosi periorbitària o ull d’os rentador, en lloc d’ull de mapache   
 89. Equip de protecció individual, amb la sigla EPI, i que en plural tant és correcte EPI com EPIs (amb la essa minúscula)    
 90. Eritròcit, en lloc d’eritrocit i millor que hematia    
 91. Escleròtica o blanc de l’ull     
 92. Esfàcel, amb accent a la a   
 93. Esfigmomanòmetre o esfigmòmetre, en lloc d’esfingomanòmetre   
 94. Esgarrifança; fort tremolor involuntari dels músculs, petament de dents i sensació intensa de fred   
 95. Espècul, millor que espèculum   
 96. Esquinç, en lloc d’esguinç   
 97. Estàndard de referència, en lloc d’estàndard d’or o gold standard   
 98. Estat de vigília sense resposta, en lloc d’estat vegetatiu 
 99. Estat epilèptic, en lloc d’estatus epilèptic   
 100. Estern, millor que estèrnum, però no esternon   
 101. Esternut i esternudar, en lloc d’estornut i estornudar   
 102. Estrès, en lloc d’estrés   
 103. Èxitusmort d’una persona que té lloc dins del recinte d’un hospital   
 104. Expirar, la segona fase de la respiració, i també, morir      
 105. Extrasístole, és el batec prematur del cor   
 106. Extrasistòlia, és el trastorn del ritme cardíac per la presència d’extrasístoles   
 107. Falange, falangina i falangeta, per a la primera, segona i tercera falange dels dits de mans i peus   
 108. Fànera, en lloc de fanera o fenera   
 109. Fracàs multiorgànic, o millor, síndrome de disfunció multiorgànica, en lloc de fallo multiorgànic   
 110. Fasciïtis, p.ex. fasciïtis plantar, en lloc de fascitis o facitis   
 111. Fenomen del ja vist, millor que déjà vu   
 112. Fibril·lació auricular paroxismal, en lloc de paroxística   
 113. Fibrinòlisi terapèutica, en lloc de fibrinolisi   
 114. Flat, en lloc de flatus, o flato en castellà   
 115. Flebòlit, amb accent a la o; un trombe venós calcificat   
 116. Flegmó, en lloc de flemó, i l’adjectiu flegmonós – osa, com l’apendicitis flegmonosa, faringitis flegmonosa…   
 117. Fluix vaginal, en lloc de flux o fluxe   
 118. Fòmit, fomes (singular), fomites (plural), sense accents; l’objecte que pot hostatjar microoorganismes patògens i convertir-se en agent transmissor d’infeccions    
 119. Fòvea, amb accent obert   
 120. Fractura de canya verda, en lloc de fractura en tija verda   
 121. Fractura de rebava, millor que fractura de bambú, però no fractura en caña de bambú   
 122. Fractura espiroide, en lloc d’espiroidal    
 123. Fre del prepuci, en lloc de frenillo   
 124. Fremiment, en lloc de frèmit (en thrill, es frémito) P. ex. fremiment pericardíac   
 125. Furóncol, en lloc de “furucle”, “furoncle”, “furúncul”…   
 126. Galindó, en lloc de juanete, produïda per la deformitat anomenada hàl·lux valg   
 127. Gel hidroalcohòlic, millor que gel antisèptic o desinfectant o higienitzant   
 128. Gramnegatiu i grampositiu,  en lloc de gram negatiu i gram positiu   
 129. Granellada, millor que granissada. És el salpullido en castellà   
 130. Glucèmia, millor que glicèmia   
 131. Goyrand, fractura de, millor que fractura de Colles invertida o fractura de Smith   
 132. Hemartrosi, en lloc d’hemartros   
 133. Hematèmesi, amb accent   
 134. Hematòcrit, en lloc d’hematocrit   
 135. Hemiplegia, en lloc d’hemiplègia   
 136. Hemorràgia a tot ample, és l’hemorragia en sábana o circular bleeding   
 137. Hemorràgia subaracnoidal, en lloc de subaracnoidea   
 138. Hepatosplenomegàlia, sense la “e”   
 139. Hiat aniònic, en lloc d’ anioin gap anglès   
 140. Higroma prerotular, millor que bursitis prerotular   
 141. Hil, també hílum, en lloc d’hili   
 142. Hipema, millor que hifema   
 143. Hiperèmesi gravídica, amb -èmesi accentuada   
 144. Hipomotilitat, en lloc d’hipocinèsia   
 145. Hipoorèxia, en lloc d’hiporèxia   
 146. Hipoòsmia, en lloc d’hipòsmia   
 147. Imatge d’avarament de globus, millor que imatge d’enlairament de globus quan parlem de la imagen en suelta de globos o cannon ball lesions   
 148. Imbricat, embenat; en lloc d’embenat imbrincat   
 149. Immunitat de grup, també col·lectiva o de comunitat, però no de ramat   
 150. Intravenós -osa, millor que endovenós -osa   
 151. Lancinant, dolor, en lloc de lacinant   
 152. Lligaments encreuats del genoll, en lloc de lligaments creuats   
 153. Llista de comprovació, en lloc de checklist o llista / llistat de verificació   
 154. Lúnula unguial, en lloc d’ungueal o blanc de l’ungla      
 155. Malaltia de transmissió sexual (MTS), millor que infecció de transmissió sexual (ITS) o malaltia venèria   
 156. Mal·lèol, intern i extern, en lloc maleol   
 157. Manegot dels rotatoris, en lloc del manegot dels rotadors   
 158. Marcapassos, en lloc de marcapàs   
 159. Medul·la, en lloc de “mèdula” o “mèdul·la”, p. ex la medul·la òssia o l’espinal    
 160. Meninges són tres: duramàter, aracnoide i piamàter   
 161. Menovell, menuell, dit auricular o xic o petit; és el cinquè dit de la mà  
 162. Monitoratge, en lloc de monitorització (unitat de monitoratge) i monitorar, en lloc de monitoritzar (pacient monitorat)   
 163. Multimorbiditat, en lloc de pluripatologia   
 164. Muscle, en lloc del terme castellà hombro   
 165. Nariu, terme masculí   
 166. Nimodipina, nom femení, en lloc de nimodipí   
 167. Nistagme, en lloc de nistagmus   
 168. Ondansetró, en lloc d’ondansetron   
 169. Occípit o nuca o tos, entre el cap i el clatell   
 170. Omeprazole, metamizole, metronidazole… acaben amb -zole   
 171. Omòplatmillor que escàpula   
 172. Orella externa, mitjana i interna, és l’òrgan de l’audició, en lloc de l’oïda, que és el sentit de percebre els sons   
 173. Parotiditis, millor que galteres; en castellà, paperas   
 174. Pas de guàrdia, en lloc de passe de guàrdia   
 175. Percussió de puny lumbar, en lloc de puny percussió lumbar    
 176. Perineu, en lloc de periné   
 177. Prandial, preprandial i postprandial, en lloc de pandrial   
 178. Penyal, fractura del penyal; la fractura de la base del crani que afecta la porció petrosa de l’os temporal o penyal      
 179. Polpa del dit, millor que polpís o tou del dit, però no pulpell   
 180. Portalliteres, amb funcions diferents del zelador sanitari   
 181. Prova encreuada, en lloc de prova creuada   
 182. Punt de paper, en lloc de la marca registrada Steri-Strip   
 183. Reflex i reflexos, en lloc de reflexe i reflexes   
 184. Reflex cremasterià, en lloc de cremastèric   
 185. Reflex rotular, del tendó rotular, en lloc de rotulià   
 186. Replà tibial, millor que planell tibial, però no meseta tibial   
 187. Respirador manual, en lloc de baló ressuscitador. També és correcte Ambu (sense accent), que és el nom comercial (pot no ser adequat en documents formals)   
 188. Sala d’operacions, en lloc de quiròfan   
 189. Septe nasal, en lloc d’envà (popular) ni tabic (castellanisme) nasal   
 190. Seroteràpia, en lloc de sueroteràpia o serumterapia   
 191. Sèrum, en lloc del terme castellà suero, p. ex. sèrum fisiològic o glucosat…   
 192. Sibilació, millor que sibilància   
 193. Síndrome de l’esclafament o síndrome de Bywaters, en lloc de síndrome d’aixafament o aplastament   
 194. Sòl de la boca i sòl de l’òrbita, en lloc de terra de la boca/òrbita    
 195. Sofraja i sofraja del braç; la part oposada al genoll i al colze   
 196. Sumatriptan, en lloc de sumatriptà   
 197. Suport de degotador, en lloc de pal de suero   
 198. Sutura de matalasser, en lloc de colchonero   
 199. Suxametoni, millor que succinilcolina   
 200. Tamponament, nasal o cardíac, en lloc de taponament    
 201. Taula de transferència, en lloc del terme anglès transfer   
 202. Tel de la llengua, millor que fre de la llengua (es. frenillo de la lengua)   
 203. Temps de reompliment capil·lar, en lloc d’ompliment capil·lar   
 204. Tira reactiva, en lloc de tira d’orina   
 205. Tomografia computada o TC, en lloc dels termes obsolets tomografia axial computada o TAC   
 206. Torçada, en lloc d’entorsi    
 207. Tos de gos, en lloc de “tos perruna” o altres formes   
 208. Trasplantament, en lloc de transplantament   
 209. Trastorn, en lloc de transtorn   
 210. Trombe, millor que trombus, però no trombu   
 211. Tròquiter i troquí, les tuberositats de l’húmer   
 212. Ús en indicació no autoritzada; en anglès off-label drug use   
 213. Variça (sense accent), millor que variu; p. ex. les varices esofàgiques o les postflebítiques   
 214. Ventre de fusta, en lloc de ventre en tabla   
 215. Vibrissa, en lloc de pèl al nas   
 216. Zelador sanitari / Zeladora sanitària La persona que, en un hospital, condueix i acompanya les persones ateses i trasllada documents clínics i mostres biològiques   

 

 • Inici: 14 de març de 2020
 • Últim terme inclòs: 01 de setembre de 2021

termcat finestra


 

Objectiu i metodologia del diccionari

A Urgemcat ens hem proposat començar a identificar termes relacionats amb les urgències i emergències mèdiques que, segons el nostre criteri subjectiu, generalment no utilitzem de forma correcta en català. Pretenem identificar-los, registrar-los i fer-ne difusió amb les seves formes correctes i més adequades. La finalitat última és aportar un granet de sorra per a millorar l’ús del català en el nostre àmbit professional.

El principal mètode que estem seguint per identificar termes elegibles és la lectura sistemàtica i ordenada de les entrades del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). També termes que identifiquem de forma prospectiva en la nostra pràctica clínic habitual i que consultem als diferents diccionaris en línia del Centre de Terminologia TERMCAT.
La inclusió d’un terme en aquest recull és absolutament subjectiva i arbitrària. No pretén ser un recull exhaustiu de tota la terminologia emprada a urgències, sinó d’aquells termes que no usem de forma correcta i d’aquells que no usem per desconeixement.

Cada setmana s’inclourà un nou terme i la seva difusió es fa a través del nostre compte de Twitter @urgemcat amb l’etiqueta #UrgemMot, al nostre Facebook i en aquesta pàgina del blog.

Aquest és un projecte actiu, que està en fase inicial de desenvolupament. Si et sembla interessant i vols col·laborar-hi, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. O simplement suggerir-nos algun nou mot.

Xavier Basuto  –  urgem@urgem.cat  –

butlletí electrònic Urgem

Si vols rebre notificacions sobre els nous apunts que publiquem al blog, subscriu-te al butlletí electrònic Urgem