El projecte

Perseguim l’objectiu de difondre coneixement científic útil i de qualitat per als professionals sanitaris de les urgències i emergències mèdiques

Estem en fase beta del projecte. De moment tot és provisional i modificable, però aquestes són les nostres intencions:

Objectius

Objectiu general:

Difondre coneixement científic en el camp de les urgències i emergències hospitalàries, extrahospitalàries i d’atenció primària d’interès per al professional sanitari en l’àmbit de la salut catalana.

Objectius específics:

 • Els apunts creats i publicats al blog tenen els següents objectius específics:
 • Identificar, resumir i comentar estudis científics vàlids, rellevants i aplicables
 • Identificar i comentar altres blogs, pàgines web, manuals, llibres online, calculadores online, escales i altres eines útils
 • Informar sobre properes jornades, sessions, tallers, cursos, congressos, conferències, etc que hi hagi previstos a Catalunya
 • Resumir i comentar jornades, sessions, tallers, cursos, congressos, conferències,…que han assitit els col·laboradors
 • Crear i difondre píndoles assitencials útils i rellevants
 • Crear, difondre casos clínics i dinamitzar-ne els comentaris al blog
 • Organitzar i difondre webinars i videotutorials
 • Altres…

Col·lectiu diana

El contingut del blog va dirigit al personal sanitari de l’àmbit de les urgències i emergències hospitalàries, extrahospitalàries i d’atenció primària de Catalunya (professional mèdic, d’infermeria, farmacèutics, residents, tècnics en Emergències sanitaries (TES) i gestors (caps de servei, coordinadors,..)

Equip humà

Segons el grau d’implicació en el projecte, trobem 4 grups de col·laboradors:

 • Bloguers: equip estable de bloguers col·laboradors compromesos en la publicació regular d’apunts.
 • Convidats: professional que sol·licita o és convidat puntualment a publicar un apunt al blog.
 • Editors: reduït grup (aprox. 5-6) entre els bloguers amb el rol de ser referent per la resta de col·laboradors i de vetllar per la qualitat dels apunts que es publicaran.
 • Coordinador/s: dues persones responsables del bon funcionament del blog per tal d’assolir els objectius marcats. Actualment són la Laura Robles Perea i Xavier Basurto.

Equipament digital

 • Blog: urgem.cat  > La cara més visible de tota l’activitat del projecte.
 • Microblog de Twitter: @urgemcat  > Eina per difondre el contingut que es va publicant al blog i per notícies puntuals sobre els temes tractats: congressos, jornades,…
 • Facebook: www.facebook.com/urgemcat

Fonts de finançament econòmic

Les despeses econòmiques d’aquest projecte són responsabilitat dels promotors del projecte, Laura Robles Perea i Xavier Basurto.

Conflicte d’interessos

Aquest projecte no té cap conflicte d’interessos. No rep cap tipus de recurs econòmic ni influència per part de la indústria farmacèutica, les institucions sanitàries públiques, privades o concertades, les societats científiques o d’altres organismes o persones alienes al projecte.

T’agrada aquest projecte?  Estàs interessat en col·laborar?

Escriu-nos a urgem@urgem.cat

Laura Robles Perea / Xavier Basurto Oña

Figueres, 4 d’abril de 2016