Diccionari

Diccionari d’urgències i emergències mèdiques

descarga (4)

Gairebé cada dia introduïm un nou terme, i encara en queden molts

 1. Abaixallengües, millor que depressor lingual   
 2. Abdominocentesi o paracentesi abdominal. “Paracentesi”, per si mateixa, no és suficient; cal indicar que ens referim a l’abdomen   
 3. Aconsellament genètic, dietètic, pretest…en lloc de consell   
 4. Adequació de les actuacions sanitàries, millor que “limitació de l’esforç terapèutic”   
 5. Aleteig auricular, en lloc de flutter   
 6. Aleteig-fibril·lació, millor que fibrilloflutter   
 7. Ampul·la, en lloc de vial, ampolla, fiola… i el corresponent ampul·lari   
 8. Anafilaxi o reacció anafilàctica, en lloc d’anafilàxia   
 9. Anàlisi clínica (femení singular) i anàlisis clíniques (femeni plural)   
 10. Anàlisis prop del pacient   
 11. Antineoplàstic, en lloc d’antineoplàsic, com el cisplatí, metotrexat…   
 12. Antipruent, en lloc d’antipruriginós   
 13. Antipsicòtic, millor que neurolèptic   
 14. Alvèol pulmonar, amb accent   
 15. Aquil·les, tendó d’Aquil·les i  reflex aquil·lià, en lloc d’Aquiles    
 16. Arèola mamària, amb accent obert sobra la e   
 17. Armarieten lloc de taquilla   
 18. Ascites, en lloc del terme castellà ascitis   
 19. Atac isquèmic transitori (AIT), en lloc d’accident isquèmic transitori   
 20. Atenció 7×24, atenció social o sanitària que s’ofereix durant les 24 hores del dia cada dia de la setmana. Distint de l’atenció continuada   
 21. Autoimmunitari-ària, millor que autoimmune  (tiroïdits, hepatitis, neutropènia, anèmia…)   
 22. Bacteri, (el bacteri), en lloc de “la bactèria”   
 23. Baiard, en lloc de camilla, en l’atenció extrahospitalària   
 24. Bec de lloro o osteòfit; en castellà osteofito o pico de loro   
 25. Betzoar, com el fitobetzoar i el tricobetzoar, en lloc de bezoar   
 26. Blocador ß-adrenèrgic (labetalol, bisoprolol…) o blocador dels canals del calci (verapamil, nifedipina, nimodipina, diltiazem…), en lloc de bloquejants o blockers   
 27. Blocatge i hemiblocatge cardíac, en lloc de bloqueig i hemibloqueig   
 28. Bocons, caure a /caure de bocaterrosa, és caure endavant, de bruces en castellà   
 29. Bomba d’oxigen, en lloc de botellabala, tanc o bombona   
 30. Box, i el seu plural boxs, en lloc de boxes.   
 31. Braçal pneumàtic, en lloc de manguito o braçalet, per la pressió arterial   
 32. Bronquíol respiratori, amb accent   
 33. Bronquièctasi i bronquiectàtic, en lloc de bronquiectàsia i bronquiectàsic     
 34. Bufeta biliar, millor que vesícula biliar   
 35. Bufeta de l’orina, millor que bufeta urinària   
 36. Bufeta neurogènica, en lloc de neurògena   
 37. Cabal cardíac, en lloc de gasto cardíac   
 38. Calazi, en lloc del chalazión castellà   
 39. Calfred; sensació de calor i fred alhora, amb estremiment o tremolor   
 40. Candidosi, en lloc de candidiasi   
 41. Cambra d’inhalació, cardíaca, gàstrica, hiperbàrica, de l’ull… en lloc de càmera   
 42. Caminadors, millor que carrutxes, per a les persones amb dificultats per a caminar  
 43. Cap-rodo o rodament de cap; sinònims complementaris de vertigen   
 44. Capellina, o embenat d’Hipòcrates, en lloc de capelina   
 45. Carbó activat, en lloc de carbó actiu   
 46. Caròtide, en lloc de caròtida   
 47. Càrrega viral o vírica, en lloc del terme castellà carga   
 48. Carretó de cures i carretó d’aturada, en lloc de carro      
 49. Casquet, en lloc de gorro   
 50. Cefalàlgia, millor que cefalea   
 51. Cefalàlgia en agrupaments i el sinònim cefalàlgia en brots, per al terme castellà de cefalea en racimos o anglès cluster headache   
 52. Cèl·lula no segmentada, millor que cèl·lula de banda, de bastó o de Schilling, o neutròfil de banda, de bastó o presegmentat, però no bandes o cayats    
 53. Certificat mèdic, en lloc de certificat metge   
 54. Cesària, en lloc de cesàrea   
 55. Cingla i cinglar, per a la contenció mecànica, en lloc de la cincha i cinchar   
 56. Ciprofloxacina, norfloxacina… i la resta de quinolones acaben amb -ina   
 57. Clatell, caure de / caure d’esquena   
 58. Clavilla o clavillar com a sinònims de turmell      
 59. Coàgul, en lloc de quall    
 60. Còccix, en lloc de coxis   
 61. Colèdoc, amb accent obert a la e   
 62. Colèstasi, en lloc del castellà colestasis   
 63. Colestàtica, en lloc de colestàsica, p.ex. cirrosi, icterícia o l’hepatitis colestàtica  
 64. Collar ortopèdic, en lloc de collarí   
 65. Còlon, amb accent obert a la primera o   
 66. Colquicina, en lloc de colchicina   
 67. Colze de mainadera, de l’anglès nursemaid’s elbow”, com a denominació de la causa que origina el seu signe més específic, la pronació dolorosa   
 68. Comitè d’ètica de la recerca (CER) i el Comitè d’ètica de la recerca amb medicaments (CERM), en lloc del comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIC)   
 69. Comminuta, fractura; en lloc de conminuta   
 70. Commoció cerebral, en lloc de conmoció   
 71. Comorbiditat, en lloc de comorbilitat   
 72. Camp operatori, en lloc de camp quirúrgic   
 73. Compatibilitat medicamentària, en lloc de compatibilitat medicamentosa   
 74. Complex QRS, en lloc de complexe   
 75. Constant biològica, millor que constant vital   
 76. Contraceptiu, oral, postcoital o hormonal, millor que anticonceptiu   
 77. Còrnia, en lloc de còrnea   
 78. Cotilla, en lloc del castellà corsé   
 79. Coxal o os coxal, format per tres parts: ili (os ilíac), isqui (os isquiàtic o os sedentari) i pubis (os pubis)  
 80. Cribratge, en lloc de cribatge   
 81. Cruiximent, fiblades o punxades, en lloc d’agujetes, agulletes o tiretes   
 82. Crup, en lloc de “laringitis aguda”   
 83. Cuir cabellut o cuir pilós, en anglès scalp   
 84. D.I, D.II, D.III, VR, VL i VF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; forma correcta d’escriure les sigles de les derivacions en un electrocardiograma   
 85. Debrífing, en lloc del terme castellà o anglès debriefing   
 86. Decúbit pron, en lloc de prono   
 87. Deformitat de baioneta, deformitat del canell pel desplaçament lateral de l’epífisi distal del radi en la fractura de Colles   
 88. Defúsing, amb accent a la u   
 89. Degotador, és l’equip de perfusió, (gotero en castellà o drip en anglès.) La vàlvula pot ser manual o electromecànica (bomba d’infusió)     
 90. Degotament intravenós; administració, gota a gota, solucions intravenoses   
 91. Delírium trèmens, amb accent obert a la primera e de trèmens   
 92. Depleció, en lloc de deplecció   
 93. Depletiu, en lloc de deplectiu   
 94. Depuració, en lloc d’aclarament o rentat, p. ex. depuració de creatinina / lactat   
 95. Derma, el derma (m), en lloc de “la dermis”   
 96. Desfibril·lador cardioversor automàtic implantable, amb la sigla AICD (automatic implantable cardioverter defibrillator),  en lloc de DAI 
 97. Deslliurament i període de deslliurament; alumbramiento en castellà   
 98. Destret, en lloc de distrés, distrès o distress. P. ex. síndrome del destret respiratori de l’adult   
 99. Diplopia, en lloc de diplòpia 
 100. Dipòsit de cadàvers, en lloc del terme castellà morgue   
 101. Èczema, en lloc d’eczema o eccema o altres. Terme proper a “dermatitis”      
 102. Edatisme, en lloc d’ageisme   
 103. Elèctrode toràcic, (accent obert a la 2ª e), en lloc d’electrode   
 104. Embaràs geminat, en lloc d’embaràs gemelar  
 105. Embolada, millor que bol, en lloc del francès i anglès bolus   
 106. Embriac -aga, que té les facultats pertorbades per qualsevol beguda alcohòlica, i embriaguesa o borratxera     
 107. Èmesi (vòmit), amb accent obert a la primera e   
 108. Empenya; el que en castellà en diríem empeine   
 109. Ènema, amb accent, millor que lavativa  
 110. Epícrisi, amb accent a la primera i   
 111. Epifisiòlisi, amb accent obert a la o   
 112. Equimosi periorbitària o ull d’os rentador, en lloc d’ull de mapache   
 113. Equip de protecció individual, amb la sigla EPI, i que en plural tant és correcte EPI com EPIs (amb la essa minúscula)    
 114. Eritròcit, en lloc d’eritrocit i millor que hematia    
 115. Escleròtica o blanc de l’ull     
 116. Escovilló o bastonet o raspallet, però no hisop   
 117. Esfàcel, amb accent a la a   
 118. Esfigmomanòmetre o esfigmòmetre, en lloc d’esfingomanòmetre   
 119. Esgarrifança; fort tremolor involuntari dels músculs, petament de dents i sensació intensa de fred   
 120. Espècul, millor que espèculum   
 121. Esquinç, en lloc d’esguinç   
 122. Estàndard de referència, en lloc d’estàndard d’or o gold standard   
 123. Estat de vigília sense resposta, en lloc d’estat vegetatiu 
 124. Estat epilèptic, en lloc d’estatus epilèptic   
 125. Estern, millor que estèrnum, però no esternon   
 126. Esternut i esternudar, en lloc d’estornut i estornudar   
 127. Estrès, en lloc d’estrés   
 128. Èxitusmort d’una persona que té lloc dins del recinte d’un hospital   
 129. Expirar, la segona fase de la respiració, i també, morir      
 130. Extrasístole, és el batec prematur del cor   
 131. Extrasistòlia, és el trastorn del ritme cardíac per la presència d’extrasístoles   
 132. Falange, falangina i falangeta, per a la primera, segona i tercera falange dels dits de mans i peus   
 133. Fànera, en lloc de fanera o fenera   
 134. Fetge cardíac, millor que fetge d’estasi   
 135. Fracàs multiorgànic, o millor, síndrome de disfunció multiorgànica, en lloc de fallo multiorgànic   
 136. Fasciïtis, p.ex. fasciïtis plantar, en lloc de fascitis o facitis   
 137. Fenomen del ja vist, millor que déjà vu   
 138. Fibril·lació auricular paroxismal, en lloc de paroxística   
 139. Fibrinòlisi terapèutica, en lloc de fibrinolisi   
 140. Flat, en lloc de flatus, o flato en castellà   
 141. Flebòlit, amb accent a la o; un trombe venós calcificat   
 142. Flegmó, en lloc de flemó, i l’adjectiu flegmonós – osa, com l’apendicitis flegmonosa, faringitis flegmonosa…   
 143. Fluix vaginal, en lloc de flux o fluxe   
 144. Fòmit, fomes (singular), fomites (plural), sense accents; l’objecte que pot hostatjar microoorganismes patògens i convertir-se en agent transmissor d’infeccions    
 145. Fòvea, amb accent obert   
 146. Fractura de canya verda, en lloc de fractura en tija verda   
 147. Fractura de rebava, millor que fractura de bambú, però no fractura en caña de bambú   
 148. Fractura espiroide, en lloc d’espiroidal    
 149. Fre del prepuci, en lloc de frenillo   
 150. Fremiment, en lloc de frèmit (en thrill, es frémito) P. ex. fremiment pericardíac   
 151. Furóncol, en lloc de “furucle”, “furoncle”, “furúncul”…   
 152. Galindó, en lloc de juanete, produïda per la deformitat anomenada hàl·lux valg   
 153. Gel hidroalcohòlic, millor que gel antisèptic o desinfectant o higienitzant   
 154. Gramnegatiu i grampositiu,  en lloc de gram negatiu i gram positiu   
 155. Granellada, millor que granissada. És el salpullido en castellà   
 156. Glucèmia, millor que glicèmia   
 157. Goyrand, fractura de, millor que fractura de Colles invertida o fractura de Smith   
 158. Hemartrosi, en lloc d’hemartros   
 159. Hematèmesi, amb accent   
 160. Hematòcrit, en lloc d’hematocrit   
 161. Hemiplegia, en lloc d’hemiplègia   
 162. Hemorràgia a tot ample, és l’hemorragia en sábana o circular bleeding   
 163. Hemorràgia subaracnoidal, en lloc de subaracnoidea   
 164. Hepatosplenomegàlia, sense la “e”   
 165. Hiat aniònic, en lloc d’ anioin gap anglès   
 166. Higroma prerotular, millor que bursitis prerotular   
 167. Hil, també hílum, en lloc d’hili   
 168. Hipema, millor que hifema   
 169. Hiperèmesi gravídica, amb -èmesi accentuada   
 170. Hipomotilitat, en lloc d’hipocinèsia   
 171. Hipoorèxia, en lloc d’hiporèxia   
 172. Hipoòsmia, en lloc d’hipòsmia   
 173. Hormona tiroidal, en lloc de tiroidea    
 174. Imatge d’avarament de globus, millor que imatge d’enlairament de globus quan parlem de la imagen en suelta de globos o cannon ball lesions   
 175. Imbricat, embenat; en lloc d’embenat imbrincat   
 176. Immunitat de grup, també col·lectiva o de comunitat, però no de ramat   
 177. Infart lacunar, en lloc de llacunar   
 178. Intervenció quirúrgica, millor que operació   
 179. Intestí, millor que budell (intestí prim i gros)   
 180. Intravenós -osa, millor que endovenós -osa   
 181. Khi quadrat, en lloc de “chi quadrat”, quan analitzem dades en recerca   
 182. Làmpadacom la làmpada de fenedura, en lloc de lampra 
 183. Lancinant, dolor, en lloc de lacinant   
 184. Laringoscopi, en lloc de laringoscop   
 185. Letargia, paraula plana, sense accent      Pronunciació  
 186. Línia medioclavicular, en lloc de línia clavicular mitja   
 187. Llengua de gerd, a l’escarlatina, millor que lengua de gat o de maduixa   
 188. Llevador | llevadora és el terme preferit, però madrona també és correcte com a sinònim complementari  
 189. Lligaments encreuats del genoll, en lloc de lligaments creuats   
 190. Llista de comprovació, en lloc de checklist o llista / llistat de verificació   
 191. Llitera i baiard, en lloc de camilla     
 192. Llitera de cullera, en lloc de llitera de tisora o de pales   
 193. Llombrígol o melic, en lloc llombrigo   
 194. Lúnula unguial, en lloc d’ungueal o blanc de l’ungla      
 195. Mal de muntanya, és el terme preferit, però mal d’altura també és correcte com a sinònim 
 196. Malaltia inflamatòria pelviana, en lloc de pèlvica    
 197. Malaltia de transmissió sexual (MTS), millor que infecció de transmissió sexual (ITS) o malaltia venèria   
 198. Mal·lèol, intern i extern, en lloc maleol   
 199. Manegot dels rotatoris, en lloc del manegot dels rotadors   
 200. Mannitol, igual que en anglès, en lloc de manitol, que és el terme en castellà   
 201. Marcapassos, en lloc de marcapàs   
 202. Medul·la, en lloc de “mèdula” o “mèdul·la”, p. ex la medul·la òssia o l’espinal    
 203. Meninges són tres: duramàter, aracnoide i piamàter   
 204. Menovell, menuell, dit auricular o xic o petit; és el cinquè dit de la mà  
 205. Metamfetamina, en lloc del castellà metanfetamina   
 206. Metotrexat (MTX), en lloc de metotrexate   
 207. Micció per sobreeiximent, en lloc de rebossament    
 208. Miocardíac/a, en lloc de miocàrdic/a, p. ex. necrosi miocardíaca o infart miocardíac   
 209. Mitjana, o valor mitjà (sinònim compl.), en lloc de mitja (es media, en mean)   
 210. Mol·lusc contagiós, en lloc de Molluscum contagiosum   
 211. Monitoratge, en lloc de monitorització (unitat de monitoratge) i monitorar, en lloc de monitoritzar (pacient monitorat)   
 212. Mononèfric, en lloc de monorrè   
 213. Multidisciplinari; equip, enfocament, abordatge… en lloc de multidisciplinar   
 214. Multimorbiditat, en lloc de pluripatologia   
 215. Muscle, en lloc del terme castellà hombro   
 216. Nariu, terme masculí   
 217. Negativoscopi (preferit) o negatoscopi, en lloc de negatoscop o altres formes  
 218. Nimodipina, nom femení, en lloc de nimodipí   
 219. Nistagme, en lloc de nistagmus   
 220. Onda (en un ECG), en lloc d’ona P, Q, R… 
 221. Ondansetró, en lloc d’ondansetron   
 222. Occípit o nuca o tos, entre el cap i el clatell   
 223. Omeprazole, metamizole, metronidazole… acaben amb -zole   
 224. Omòplatmillor que escàpula   
 225. Orella externa, mitjana i interna, és l’òrgan de l’audició, en lloc de l’oïda, que és el sentit de percebre els sons   
 226. Paludisme, millor que malària  
 227. Parotiditis, millor que galteres; en castellà, paperas   
 228. Pas de guàrdia, en lloc de passe de guàrdia   
 229. Percussió de puny lumbar, en lloc de puny percussió lumbar    
 230. Perineu, en lloc de periné   
 231. Prandial, preprandial i postprandial, en lloc de pandrial   
 232. Pressió replà (o pressió de replà), en lloc de pressió meseta o plateau
 233. Penyal, fractura del penyal; la fractura de la base del crani que afecta la porció petrosa de l’os temporal o penyal      
 234. Pneumònia, és la forma preferida, però mal de costat i pulmonia també són correctes 
 235. Pol·laciúria, en lloc de polaquiúria  
 236. Polpa del dit, millor que polpís o tou del dit, però no pulpell   
 237. Portalliteres, amb funcions diferents del zelador sanitari   
 238. Protrusió, en lloc de protusió, p.ex  protrusió discal      
 239. Prova encreuada, en lloc de prova creuada   
 240. Pulsatiu, en lloc de pulsàtil, que és un terme castellà. P.ex. dolor pulsatiu    , massa pulsativa (p.ex. AAA)
 241. Punt de paper, en lloc de la marca registrada Steri-Strip   
 242. Rautija o rutija o raspera, en que en castellà es diu carraspera   
 243. Recerca clínica, millor que investigació clínica   
 244. Reflex i reflexos, en lloc de reflexe i reflexes   
 245. Reflex cremasterià, en lloc de cremastèric   
 246. Reflex rotular, del tendó rotular, en lloc de rotulià   
 247. Replà tibial, millor que planell tibial, però no meseta tibial   
 248. Respirador manual, en lloc de baló ressuscitador. També és correcte Ambu (sense accent), que és el nom comercial (pot no ser adequat en documents formals)   
 249. Sala d’operacions, en lloc de quiròfan   
 250. Semivida d’un fàrmac. També mitja vida o vida mitjana com a sinònims complementaris, però no vida mitja   
 251. Septe nasal, en lloc d’envà (popular) ni tabic (castellanisme) nasal   
 252. Seroteràpia, en lloc de sueroteràpia o serumteràpia   
 253. Sèrum, en lloc del terme castellà suero, p. ex. sèrum fisiològic o glucosat…   
 254. Sibilació, millor que sibilància   
 255. Síndrome de deseferenciació, també pseudocoma o síndrome del captiveri, però no síndrome de locked-in, que és el terme en anglès   
 256. Síndrome de l’esclafament o la síndrome de Bywaters, en lloc de la síndrome d’aixafament o aplastament   
 257. Síndrome d’esgotament professional, millor que la síndrome del cremat, però no “burnout”   
 258. Sòl de la boca i sòl de l’òrbita, en lloc de terra de la boca/òrbita    
 259. Sofraja i sofraja del braç; la part oposada al genoll i al colze   
 260. Sumatriptan, en lloc de sumatriptà   
 261. Suport de degotador, en lloc de pal de suero   
 262. Sutura de matalasser, en lloc de colchonero   
 263. Suxametoni, millor que succinilcolina   
 264. Tamponament, nasal o cardíac, en lloc de taponament    
 265. Taula de transferència, en lloc del terme anglès transfer   
 266. Tel de la llengua, millor que fre de la llengua (es. frenillo de la lengua)   
 267. Temps de reompliment capil·lar, en lloc d’ompliment capil·lar   
 268. Tendinitis de la pota d’ànec, en lloc de pota de ganso   
 269. Tira reactiva, en lloc de tira d’orina   
 270. Tireta, en lloc de tirita   
 271. Tomografia computada o TC, en lloc dels termes obsolets tomografia axial computada o TAC   
 272. Torçada, en lloc d’entorsi    
 273. Tos de gos, en lloc de “tos perruna” o altres formes   
 274. Trasplantament, en lloc de transplantament   
 275. Trastorn, en lloc de transtorn   
 276. Trombe, millor que trombus, però no trombu   
 277. Tròquiter i troquí, les tuberositats de l’húmer   
 278. Ús en indicació no autoritzada; en anglès off-label drug use   
 279. Vague, nervi, en lloc de vago  
 280. Variça (sense accent), millor que variu; p. ex. les varices esofàgiques o les postflebítiques     
 281. Ventre de fusta, en lloc de ventre en tabla   
 282. Verola del mico o del simi, però no del mono   
 283. Virus respiratori sincicial o sincític, però no sincitial    
 284. Vibrissa, en lloc de pèl al nas   
 285. Volum corrent, en lloc de volum tidal   
 286. Vòmit central, millor que vòmit cerebral o en escopeta o en projectil   
 287. Zelador sanitari / Zeladora sanitària La persona que, en un hospital, condueix i acompanya les persones ateses i trasllada documents clínics i mostres biològiques   

 

 • Inici: 14 de març de 2020
 • Últim terme inclòs: pol·laquiúria, el 28 de gener de 2024

termcat finestra


 

Objectiu i metodologia del diccionari

A Urgemcat ens hem proposat començar a identificar termes relacionats amb les urgències i emergències mèdiques que, segons el nostre criteri subjectiu, generalment no utilitzem de forma correcta en català. Pretenem identificar-los, registrar-los i fer-ne difusió amb les seves formes correctes i més adequades. La finalitat última és aportar un granet de sorra per a millorar l’ús del català en el nostre àmbit professional.

El principal mètode que estem seguint per identificar termes elegibles és la lectura sistemàtica i ordenada de les entrades del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). També termes que identifiquem de forma prospectiva en la nostra pràctica clínic habitual i que consultem als diferents diccionaris en línia del Centre de Terminologia TERMCAT.
La inclusió d’un terme en aquest recull és absolutament subjectiva i arbitrària. No pretén ser un recull exhaustiu de tota la terminologia emprada a urgències, sinó d’aquells termes que no usem de forma correcta i d’aquells que no usem per desconeixement.

Cada setmana s’inclourà un nou terme i la seva difusió es fa a través del nostre compte de Twitter @urgemcat amb l’etiqueta #UrgemMot, al nostre Facebook i en aquesta pàgina del blog.

Aquest és un projecte actiu, que està en fase inicial de desenvolupament. Si et sembla interessant i vols col·laborar-hi, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. O simplement suggerir-nos algun nou mot.

Xavier Basuto  –  urgem@urgem.cat  –

butlletí electrònic Urgem

Si vols rebre notificacions sobre els nous apunts que publiquem al blog, subscriu-te al butlletí electrònic Urgem