Diccionari

Diccionari d’urgències i emergències mèdiques

descarga (4)

Gairebé cada dia introduïm un nou terme, i encara en queden molts

 1. Abaixallengües, millor que depressor lingual   
 2. Abdominocentesi o paracentesi abdominal. “Paracentesi”, per si mateixa, no és suficient; cal indicar que ens referim a l’abdomen   
 3. Aconsellament genètic, dietètic, pretest…en lloc de consell   
 4. Adequació de les actuacions sanitàries, millor que “limitació de l’esforç terapèutic”   
 5. Aleteig auricular, en lloc de flutter   
 6. Aleteig-fibril·lació, millor que fibrilloflutter   
 7. Ampul·la, en lloc de vial, ampolla, fiola… i el corresponent ampul·lari   
 8. Anafilaxi o reacció anafilàctica, en lloc d’anafilàxia   
 9. Anàlisi clínica (femení singular) i anàlisis clíniques (femeni plural)   
 10. Anàlisis prop del pacient   
 11. Antineoplàstic, en lloc d’antineoplàsic, com el cisplatí, metotrexat…   
 12. Antipruent, en lloc d’antipruriginós   
 13. Alvèol pulmonar, amb accent   
 14. Aquil·les, tendó d’Aquil·les i  reflex aquil·lià, en lloc d’Aquiles    
 15. Arèola mamària, amb accent obert sobra la e   
 16. Armarieten lloc de taquilla   
 17. Ascites, en lloc del terme castellà ascitis   
 18. Atac isquèmic transitori (AIT), en lloc d’accident isquèmic transitori   
 19. Atenció 7×24, atenció social o sanitària que s’ofereix durant les 24 hores del dia cada dia de la setmana. Distint de l’atenció continuada   
 20. Bacteri, (el bacteri), en lloc de “la bactèria”   
 21. Baiard, en lloc de camilla, en l’atenció extrahospitalària   
 22. Betzoar, com el fitobetzoar i el tricobetzoar, en lloc de bezoar   
 23. Blocador ß-adrenèrgic (labetalol, bisoprolol…) o blocador dels canals del calci (verapamil, nifedipina, nimodipina, diltiazem…), en lloc de bloquejants o blockers   
 24. Blocatge i hemiblocatge cardíac, en lloc de bloqueig i hemibloqueig   
 25. Bocons, caure a /caure de bocaterrosa, és caure endavant, de bruces en castellà   
 26. Bomba d’oxigen, en lloc de botellabala, tanc o bombona   
 27. Box, i el seu plural boxs, en lloc de boxes.   
 28. Braçal pneumàtic, en lloc de manguito o braçalet, per la pressió arterial   
 29. Bronquíol respiratori, amb accent   
 30. Bronquièctasi i bronquiectàtic, en lloc de bronquiectàsia i bronquiectàsic     
 31. Bufeta biliar, millor que vesícula biliar   
 32. Bufeta de l’orina, millor que bufeta urinària   
 33. Bufeta neurogènica, en lloc de neurògena   
 34. Cabal cardíac, en lloc de gasto cardíac   
 35. Calfred; sensació de calor i fred alhora, amb estremiment o tremolor   
 36. Candidosi, en lloc de candidiasi   
 37. Cambra d’inhalació, cardíaca, gàstrica, hiperbàrica, de l’ull… en lloc de càmera   
 38. Caminadors, millor que carrutxes, per a les persones amb dificultats per a caminar  
 39. Cap-rodo o rodament de cap; sinònims complementaris de vertigen   
 40. Capellina, o embenat d’Hipòcrates, en lloc de capelina   
 41. Caròtide, en lloc de caròtida   
 42. Càrrega viral o vírica, en lloc del terme castellà carga   
 43. Carretó de cures i carretó d’aturada, en lloc de carro      
 44. Casquet, en lloc de gorro   
 45. Cefalàlgia, millor que cefalea   
 46. Cefalàlgia en agrupaments i el sinònim cefalàlgia en brots, per al terme castellà de cefalea en racimos o anglès cluster headache   
 47. Certificat mèdic, en lloc de certificat metge   
 48. Cingla i cinglar, per a la contenció mecànica, en lloc de la cincha i cinchar   
 49. Ciprofloxacina, norfloxacina… i la resta de quinolones acaben amb -ina   
 50. Clatell, caure de / caure d’esquena   
 51. Clavilla o clavillar com a sinònims de turmell      
 52. Còccix, en lloc de coxis   
 53. Colèdoc, amb accent obert a la e   
 54. Colèstasi, en lloc del castellà colestasis   
 55. Colestàtica, en lloc de colestàsica, p.ex. cirrosi, icterícia o l’hepatitis colestàtica  
 56. Collar ortopèdic, en lloc de collarí   
 57. Còlon, amb accent obert a la primera o   
 58. Colquicina, en lloc de colchicina   
 59. Colze de mainadera, de l’anglès nursemaid’s elbow”, com a denominació de la causa que origina el seu signe més específic, la pronació dolorosa   
 60. Comitè d’ètica de la recerca (CER) i el Comitè d’ètica de la recerca amb medicaments (CERM), en lloc del comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIC)   
 61. Comminuta, fractura; en lloc de conminuta   
 62. Commoció cerebral, en lloc de conmoció   
 63. Comorbiditat, en lloc de comorbilitat   
 64. Camp operatori, en lloc de camp quirúrgic   
 65. Compatibilitat medicamentària, en lloc de compatibilitat medicamentosa   
 66. Complex QRS, en lloc de complexe   
 67. Constant biològica, millor que constant vital   
 68. Contraceptiu, oral, postcoital o hormonal, millor que anticonceptiu   
 69. Còrnia, en lloc de còrnea   
 70. Cotilla, en lloc del castellà corsé   
 71. Coxal o os coxal, format per tres parts: ili (os ilíac), isqui (os isquiàtic o os sedentari) i pubis (os pubis)  
 72. Cribratge, en lloc de cribatge   
 73. Cruiximent, fiblades o punxades, en lloc d’agujetes, agulletes o tiretes   
 74. Crup, en lloc de “laringitis aguda”   
 75. D.I, D.II, D.III, VR, VL i VF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; forma correcta d’escriure les sigles de les derivacions en un electrocardiograma   
 76. Debrífing, en lloc del terme castellà o anglès debriefing   
 77. Decúbit pron, en lloc de prono   
 78. Deformitat de baioneta, deformitat del canell pel desplaçament lateral de l’epífisi distal del radi en la fractura de Colles   
 79. Defúsing, amb accent a la u   
 80. Degotador, és l’equip de perfusió, (gotero en castellà o drip en anglès.) La vàlvula pot ser manual o electromecànica (bomba d’infusió)     
 81. Degotament intravenós; administració, gota a gota, solucions intravenoses   
 82. Delírium trèmens, amb accent obert a la primera e de trèmens   
 83. Depleció, en lloc de deplecció   
 84. Depletiu, en lloc de deplectiu   
 85. Depuració, en lloc d’aclarament o rentat, p. ex. depuració de creatinina / lactat   
 86. Derma, el derma (m), en lloc de “la dermis”   
 87. Desfibril·lador cardioversor automàtic implantable, amb la sigla AICD (automatic implantable cardioverter defibrillator),  en lloc de DAI 
 88. Deslliurament i període de deslliurament; alumbramiento en castellà   
 89. Destret, en lloc de distrés, distrès o distress. P. ex. síndrome del destret respiratori de l’adult   
 90. Diplopia, en lloc de diplòpia 
 91. Dipòsit de cadàvers, en lloc del terme castellà morgue   
 92. Èczema, en lloc d’eczema o eccema o altres. Terme proper a “dermatitis”      
 93. Edatisme, en lloc d’ageisme   
 94. Embaràs geminat, en lloc d’embaràs gemelar  
 95. Embolada, millor que bol, en lloc del francès i anglès bolus   
 96. Embriac -aga, que té les facultats pertorbades per qualsevol beguda alcohòlica, i embriaguesa o borratxera     
 97. Èmesi (vòmit), amb accent obert a la primera e   
 98. Empenya; el que en castellà en diríem empeine   
 99. Ènema, amb accent, millor que lavativa  
 100. Epícrisi, amb accent a la primera i   
 101. Epifisiòlisi, amb accent obert a la o   
 102. Equimosi periorbitària o ull d’os rentador, en lloc d’ull de mapache   
 103. Equip de protecció individual, amb la sigla EPI, i que en plural tant és correcte EPI com EPIs (amb la essa minúscula)    
 104. Eritròcit, en lloc d’eritrocit i millor que hematia    
 105. Escleròtica o blanc de l’ull     
 106. Escovilló o bastonet o raspallet, però no hisop   
 107. Esfàcel, amb accent a la a   
 108. Esfigmomanòmetre o esfigmòmetre, en lloc d’esfingomanòmetre   
 109. Esgarrifança; fort tremolor involuntari dels músculs, petament de dents i sensació intensa de fred   
 110. Espècul, millor que espèculum   
 111. Esquinç, en lloc d’esguinç   
 112. Estàndard de referència, en lloc d’estàndard d’or o gold standard   
 113. Estat de vigília sense resposta, en lloc d’estat vegetatiu 
 114. Estat epilèptic, en lloc d’estatus epilèptic   
 115. Estern, millor que estèrnum, però no esternon   
 116. Esternut i esternudar, en lloc d’estornut i estornudar   
 117. Estrès, en lloc d’estrés   
 118. Èxitusmort d’una persona que té lloc dins del recinte d’un hospital   
 119. Expirar, la segona fase de la respiració, i també, morir      
 120. Extrasístole, és el batec prematur del cor   
 121. Extrasistòlia, és el trastorn del ritme cardíac per la presència d’extrasístoles   
 122. Falange, falangina i falangeta, per a la primera, segona i tercera falange dels dits de mans i peus   
 123. Fànera, en lloc de fanera o fenera   
 124. Fetge cardíac, millor que fetge d’estasi   
 125. Fracàs multiorgànic, o millor, síndrome de disfunció multiorgànica, en lloc de fallo multiorgànic   
 126. Fasciïtis, p.ex. fasciïtis plantar, en lloc de fascitis o facitis   
 127. Fenomen del ja vist, millor que déjà vu   
 128. Fibril·lació auricular paroxismal, en lloc de paroxística   
 129. Fibrinòlisi terapèutica, en lloc de fibrinolisi   
 130. Flat, en lloc de flatus, o flato en castellà   
 131. Flebòlit, amb accent a la o; un trombe venós calcificat   
 132. Flegmó, en lloc de flemó, i l’adjectiu flegmonós – osa, com l’apendicitis flegmonosa, faringitis flegmonosa…   
 133. Fluix vaginal, en lloc de flux o fluxe   
 134. Fòmit, fomes (singular), fomites (plural), sense accents; l’objecte que pot hostatjar microoorganismes patògens i convertir-se en agent transmissor d’infeccions    
 135. Fòvea, amb accent obert   
 136. Fractura de canya verda, en lloc de fractura en tija verda   
 137. Fractura de rebava, millor que fractura de bambú, però no fractura en caña de bambú   
 138. Fractura espiroide, en lloc d’espiroidal    
 139. Fre del prepuci, en lloc de frenillo   
 140. Fremiment, en lloc de frèmit (en thrill, es frémito) P. ex. fremiment pericardíac   
 141. Furóncol, en lloc de “furucle”, “furoncle”, “furúncul”…   
 142. Galindó, en lloc de juanete, produïda per la deformitat anomenada hàl·lux valg   
 143. Gel hidroalcohòlic, millor que gel antisèptic o desinfectant o higienitzant   
 144. Gramnegatiu i grampositiu,  en lloc de gram negatiu i gram positiu   
 145. Granellada, millor que granissada. És el salpullido en castellà   
 146. Glucèmia, millor que glicèmia   
 147. Goyrand, fractura de, millor que fractura de Colles invertida o fractura de Smith   
 148. Hemartrosi, en lloc d’hemartros   
 149. Hematèmesi, amb accent   
 150. Hematòcrit, en lloc d’hematocrit   
 151. Hemiplegia, en lloc d’hemiplègia   
 152. Hemorràgia a tot ample, és l’hemorragia en sábana o circular bleeding   
 153. Hemorràgia subaracnoidal, en lloc de subaracnoidea   
 154. Hepatosplenomegàlia, sense la “e”   
 155. Hiat aniònic, en lloc d’ anioin gap anglès   
 156. Higroma prerotular, millor que bursitis prerotular   
 157. Hil, també hílum, en lloc d’hili   
 158. Hipema, millor que hifema   
 159. Hiperèmesi gravídica, amb -èmesi accentuada   
 160. Hipomotilitat, en lloc d’hipocinèsia   
 161. Hipoorèxia, en lloc d’hiporèxia   
 162. Hipoòsmia, en lloc d’hipòsmia   
 163. Hormona tiroidal, en lloc de tiroidea    
 164. Imatge d’avarament de globus, millor que imatge d’enlairament de globus quan parlem de la imagen en suelta de globos o cannon ball lesions   
 165. Imbricat, embenat; en lloc d’embenat imbrincat   
 166. Immunitat de grup, també col·lectiva o de comunitat, però no de ramat   
 167. Infart lacunar, en lloc de llacunar   
 168. Intestí, millor que budell (intestí prim i gros)   
 169. Intravenós -osa, millor que endovenós -osa   
 170. Khi quadrat, en lloc de “chi quadrat”, quan analitzem dades en recerca   
 171. Làmpadacom la làmpada de fenedura, en lloc de lampra 
 172. Lancinant, dolor, en lloc de lacinant   
 173. Laringoscopi, en lloc de laringoscop   
 174. Letargia, paraula plana, sense accent      Pronunciació  
 175. Línia medioclavicular, en lloc de línia clavicular mitja   
 176. Llevador | llevadora és el terme preferit, però madrona també és correcte com a sinònim complementari  
 177. Lligaments encreuats del genoll, en lloc de lligaments creuats   
 178. Llista de comprovació, en lloc de checklist o llista / llistat de verificació   
 179. Llitera i baiard, en lloc de camilla     
 180. Llitera de cullera, en lloc de llitera de tisora o de pales   
 181. Llombrígol o melic, en lloc llombrigo   
 182. Lúnula unguial, en lloc d’ungueal o blanc de l’ungla      
 183. Mal de muntanya, és el terme preferit, però mal d’altura també és correcte com a sinònim 
 184. Malaltia inflamatòria pelviana, en lloc de pèlvica    
 185. Malaltia de transmissió sexual (MTS), millor que infecció de transmissió sexual (ITS) o malaltia venèria   
 186. Mal·lèol, intern i extern, en lloc maleol   
 187. Manegot dels rotatoris, en lloc del manegot dels rotadors   
 188. Mannitol, igual que en anglès, en lloc de manitol, que és el terme en castellà   
 189. Marcapassos, en lloc de marcapàs   
 190. Medul·la, en lloc de “mèdula” o “mèdul·la”, p. ex la medul·la òssia o l’espinal    
 191. Meninges són tres: duramàter, aracnoide i piamàter   
 192. Menovell, menuell, dit auricular o xic o petit; és el cinquè dit de la mà  
 193. Metamfetamina, en lloc del castellà metanfetamina   
 194. Metotrexat (MTX), en lloc de metotrexate   
 195. Micció per sobreeiximent, en lloc de rebossament    
 196. Miocardíac/a, en lloc de miocàrdic/a, p. ex. necrosi miocardíaca o infart miocardíac   
 197. Mitjana, o valor mitjà (sinònim compl.), en lloc de mitja (es media, en mean)   
 198. Monitoratge, en lloc de monitorització (unitat de monitoratge) i monitorar, en lloc de monitoritzar (pacient monitorat)   
 199. Multidisciplinari; equip, enfocament, abordatge… en lloc de multidisciplinar   
 200. Multimorbiditat, en lloc de pluripatologia   
 201. Muscle, en lloc del terme castellà hombro   
 202. Nariu, terme masculí   
 203. Nimodipina, nom femení, en lloc de nimodipí   
 204. Nistagme, en lloc de nistagmus   
 205. Ondansetró, en lloc d’ondansetron   
 206. Occípit o nuca o tos, entre el cap i el clatell   
 207. Omeprazole, metamizole, metronidazole… acaben amb -zole   
 208. Omòplatmillor que escàpula   
 209. Orella externa, mitjana i interna, és l’òrgan de l’audició, en lloc de l’oïda, que és el sentit de percebre els sons   
 210. Paludisme, millor que malària  
 211. Parotiditis, millor que galteres; en castellà, paperas   
 212. Pas de guàrdia, en lloc de passe de guàrdia   
 213. Percussió de puny lumbar, en lloc de puny percussió lumbar    
 214. Perineu, en lloc de periné   
 215. Prandial, preprandial i postprandial, en lloc de pandrial   
 216. Pressió replà (o pressió de replà), en lloc de pressió meseta o plateau
 217. Penyal, fractura del penyal; la fractura de la base del crani que afecta la porció petrosa de l’os temporal o penyal      
 218. Pneumònia, és la forma preferida, però mal de costat i pulmonia també són correctes 
 219. Polpa del dit, millor que polpís o tou del dit, però no pulpell   
 220. Portalliteres, amb funcions diferents del zelador sanitari   
 221. Protrusió, en lloc de protusió, p.ex  protrusió discal      
 222. Prova encreuada, en lloc de prova creuada   
 223. Pulsatiu, en lloc de pulsàtil, que és un terme castellà. P.ex. dolor pulsatiu    , massa pulsativa (p.ex. AAA)
 224. Punt de paper, en lloc de la marca registrada Steri-Strip   
 225. Recerca clínica, millor que investigació clínica   
 226. Reflex i reflexos, en lloc de reflexe i reflexes   
 227. Reflex cremasterià, en lloc de cremastèric   
 228. Reflex rotular, del tendó rotular, en lloc de rotulià   
 229. Replà tibial, millor que planell tibial, però no meseta tibial   
 230. Respirador manual, en lloc de baló ressuscitador. També és correcte Ambu (sense accent), que és el nom comercial (pot no ser adequat en documents formals)   
 231. Sala d’operacions, en lloc de quiròfan   
 232. Semivida d’un fàrmac. També mitja vida o vida mitjana com a sinònims complementaris, però no vida mitja   
 233. Septe nasal, en lloc d’envà (popular) ni tabic (castellanisme) nasal   
 234. Seroteràpia, en lloc de sueroteràpia o serumteràpia   
 235. Sèrum, en lloc del terme castellà suero, p. ex. sèrum fisiològic o glucosat…   
 236. Sibilació, millor que sibilància   
 237. Síndrome de deseferenciació, també pseudocoma o síndrome del captiveri, però no síndrome de locked-in, que és el terme en anglès   
 238. Síndrome de l’esclafament o síndrome de Bywaters, en lloc de síndrome d’aixafament o aplastament   
 239. Sòl de la boca i sòl de l’òrbita, en lloc de terra de la boca/òrbita    
 240. Sofraja i sofraja del braç; la part oposada al genoll i al colze   
 241. Sumatriptan, en lloc de sumatriptà   
 242. Suport de degotador, en lloc de pal de suero   
 243. Sutura de matalasser, en lloc de colchonero   
 244. Suxametoni, millor que succinilcolina   
 245. Tamponament, nasal o cardíac, en lloc de taponament    
 246. Taula de transferència, en lloc del terme anglès transfer   
 247. Tel de la llengua, millor que fre de la llengua (es. frenillo de la lengua)   
 248. Temps de reompliment capil·lar, en lloc d’ompliment capil·lar   
 249. Tira reactiva, en lloc de tira d’orina   
 250. Tireta, en lloc de tirita   
 251. Tomografia computada o TC, en lloc dels termes obsolets tomografia axial computada o TAC   
 252. Torçada, en lloc d’entorsi    
 253. Tos de gos, en lloc de “tos perruna” o altres formes   
 254. Trasplantament, en lloc de transplantament   
 255. Trastorn, en lloc de transtorn   
 256. Trombe, millor que trombus, però no trombu   
 257. Tròquiter i troquí, les tuberositats de l’húmer   
 258. Ús en indicació no autoritzada; en anglès off-label drug use   
 259. Variça (sense accent), millor que variu; p. ex. les varices esofàgiques o les postflebítiques   
 260. Ventre de fusta, en lloc de ventre en tabla   
 261. Virus respiratori sincicial o sincític, però no sincitial    
 262. Vibrissa, en lloc de pèl al nas   
 263. Volum corrent, en lloc de volum tidal   
 264. Zelador sanitari / Zeladora sanitària La persona que, en un hospital, condueix i acompanya les persones ateses i trasllada documents clínics i mostres biològiques   

 

 • Inici: 14 de març de 2020
 • Últim terme inclòs: 21 de març de 2023

termcat finestra


 

Objectiu i metodologia del diccionari

A Urgemcat ens hem proposat començar a identificar termes relacionats amb les urgències i emergències mèdiques que, segons el nostre criteri subjectiu, generalment no utilitzem de forma correcta en català. Pretenem identificar-los, registrar-los i fer-ne difusió amb les seves formes correctes i més adequades. La finalitat última és aportar un granet de sorra per a millorar l’ús del català en el nostre àmbit professional.

El principal mètode que estem seguint per identificar termes elegibles és la lectura sistemàtica i ordenada de les entrades del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). També termes que identifiquem de forma prospectiva en la nostra pràctica clínic habitual i que consultem als diferents diccionaris en línia del Centre de Terminologia TERMCAT.
La inclusió d’un terme en aquest recull és absolutament subjectiva i arbitrària. No pretén ser un recull exhaustiu de tota la terminologia emprada a urgències, sinó d’aquells termes que no usem de forma correcta i d’aquells que no usem per desconeixement.

Cada setmana s’inclourà un nou terme i la seva difusió es fa a través del nostre compte de Twitter @urgemcat amb l’etiqueta #UrgemMot, al nostre Facebook i en aquesta pàgina del blog.

Aquest és un projecte actiu, que està en fase inicial de desenvolupament. Si et sembla interessant i vols col·laborar-hi, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. O simplement suggerir-nos algun nou mot.

Xavier Basuto  –  urgem@urgem.cat  –

butlletí electrònic Urgem

Si vols rebre notificacions sobre els nous apunts que publiquem al blog, subscriu-te al butlletí electrònic Urgem