Diccionari

Diccionari d’urgències i emergències mèdiques

descarga (4)

Gairebé cada dia introduïm un nou terme, i encara en queden molts

 1. Abaixallengües, millor que depressor lingual   
 2. Aconsellament genètic, dietètic, pretest…en lloc de consell   
 3. Adequació de les actuacions sanitàries, millor que “limitació de l’esforç terapèutic”   
 4. Aleteig auricular, en lloc de flutter   
 5. Aleteig-fibril·lació, millor que fibrilloflutter   
 6. Anafilaxi o reacció anafilàctica, en lloc d’anafilàxia   
 7. Anàlisi clínica (femení singular) i anàlisis clíniques (femeni plural)   
 8. Anàlisis prop del pacient   
 9. Antineoplàstic, en lloc d’antineoplàsic, com el cisplatí, metotrexat…   
 10. Abdominocentesi o paracentesi abdominal. “Paracentesi”, per si mateixa, no és suficient; cal indicar que ens referim a l’abdomen   
 11. Alvèol pulmonar, amb accent   
 12. Armarieten lloc de taquilla   
 13. Ascites, en lloc del terme castellà ascitis   
 14. Atac isquèmic transitori (AIT), en lloc d’accident isquèmic transitori   
 15. Atenció 7×24, atenció social o sanitària que s’ofereix durant les 24 hores del dia cada dia de la setmana. Distint de l’atenció continuada   
 16. Bacteri, (el bacteri), en lloc de “la bactèria”   
 17. Baiard, en lloc de camilla, en l’atenció extrahospitalària   
 18. Betzoar, com el fitobetzoar i el tricobetzoar, en lloc de bezoar   
 19. Blocador ß-adrenèrgic (labetalol, bisoprolol…) o blocador dels canals del calci (verapamil, nifedipina, nimodipina, diltiazem…), en lloc de bloquejants o blockers   
 20. Blocatge i hemiblocatge cardíac, en lloc de bloqueig i hemibloqueig   
 21. Bocons, caure a /caure de bocaterrosa, és caure endavant, de bruces en castellà   
 22. Bomba d’oxigen, en lloc de botellabala, tanc o bombona   
 23. Box, i el seu plural boxs, en lloc de boxes.   
 24. Braçal pneumàtic, en lloc de manguito o braçalet, per la pressió arterial   
 25. Bronquíol respiratori, amb accent   
 26. Bronquièctasi i bronquiectàtic, en lloc de bronquiectàsia i bronquiectàsic     
 27. Bufeta biliar, millor que vesícula biliar   
 28. Bufeta de l’orina, millor que bufeta urinària   
 29. Bufeta neurogènica, en lloc de neurògena   
 30. Cabal cardíac, en lloc de gasto cardíac   
 31. Calfred; sensació de calor i fred alhora, amb estremiment o tremolor   
 32. Candidosi, en lloc de candidiasi   
 33. Cambra d’inhalació, cardíaca, gàstrica, hiperbàrica, de l’ull… en lloc de càmera   
 34. Cap-rodo o rodament de cap; sinònims complementaris de vertigen   
 35. Capellina, o embenat d’Hipòcrates, en lloc de capelina   
 36. Caròtide, en lloc de caròtida   
 37. Càrrega viral o vírica, en lloc del terme castellà carga   
 38. Carretó de cures i carretó d’aturada, en lloc de carro      
 39. Casquet, en lloc de gorro   
 40. Cefalàlgia, millor que cefalea   
 41. Cefalàlgia en agrupaments i el sinònim cefalàlgia en brots, per al terme castellà de cefalea en racimos o anglès cluster headache   
 42. Certificat mèdic, en lloc de certificat metge   
 43. Ciprofloxacina, norfloxacina… i la resta de quinolones acaben amb -ina   
 44. Clatell, caure de / caure d’esquena   
 45. Clavilla o clavillar com a sinònims de turmell      
 46. Còccix, en lloc de coxis   
 47. Colèdoc, amb accent obert a la e   
 48. Colèstasi, en lloc del castellà colestasis   
 49. Colestàtica, en lloc de colestàsica, p.ex. cirrosi, icterícia o l’hepatitis colestàtica  
 50. Collar ortopèdic, en lloc de collarí   
 51. Còlon, amb accent obert a la primera o   
 52. Colquicina, en lloc de colchicina   
 53. Colze de mainadera, de l’anglès nursemaid’s elbow”, com a denominació de la causa que origina el seu signe més específic, la pronació dolorosa   
 54. Comitè d’ètica de la recerca (CER) i el Comitè d’ètica de la recerca amb medicaments (CERM), en lloc del comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIC)   
 55. Comminuta, fractura; en lloc de conminuta   
 56. Commoció cerebral, en lloc de conmoció   
 57. Comorbiditat, en lloc de comorbilitat   
 58. Camp operatori, en lloc de camp quirúrgic   
 59. Compatibilitat medicamentària, en lloc de compatibilitat medicamentosa   
 60. Complex QRS, en lloc de complexe   
 61. Constant biològica, millor que constant vital   
 62. Contraceptiu, oral, postcoital o hormonal, millor que anticonceptiu   
 63. Còrnia, en lloc de còrnea   
 64. Cotilla, en lloc del castellà corsé   
 65. Coxal o os coxal, format per tres parts: ili (os ilíac), isqui (os isquiàtic o os sedentari) i pubis (os pubis)  
 66. Cribratge, en lloc de cribatge   
 67. Cruiximent, fiblades o punxades, en lloc d’agujetes, agulletes o tiretes   
 68. Crup, en lloc de “laringitis aguda”   
 69. D.I, D.II, D.III, VR, VL i VF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; forma correcta d’escriure les sigles de les derivacions en un electrocardiograma   
 70. Debrífing, en lloc del terme castellà o anglès debriefing   
 71. Decúbit pron, en lloc de prono   
 72. Deformitat de baioneta, deformitat del canell pel desplaçament lateral de l’epífisi distal del radi en la fractura de Colles   
 73. Defúsing, amb accent a la u   
 74. Degotador, és l’equip de perfusió, (gotero en castellà o drip en anglès.) La vàlvula pot ser manual o electromecànica (bomba d’infusió)     
 75. Degotament intravenós; administració, gota a gota, solucions intravenoses   
 76. Delírium trèmens, amb accent obert a la primera e de trèmens   
 77. Depleció, en lloc de deplecció   
 78. Depletiu, en lloc de deplectiu   
 79. Depuració, en lloc d’aclarament o rentat, p. ex. depuració de creatinina / lactat   
 80. Derma, el derma (m), en lloc de “la dermis”   
 81. Desfibril·lador cardioversor automàtic implantable, amb la sigla AICD (automatic implantable cardioverter defibrillator),  en lloc de DAI 
 82. Deslliurament i període de deslliurament; alumbramiento en castellà   
 83. Destret, en lloc de distrés, distrès o distress. P. ex. síndrome del destret respiratori de l’adult   
 84. Diplopia, en lloc de diplòpia 
 85. Dipòsit de cadàvers, en lloc del terme castellà morgue   
 86. Èczema, en lloc d’eczema o eccema o altres. Terme proper a “dermatitis”      
 87. Edatisme, en lloc d’ageisme   
 88. Embaràs geminat, en lloc d’embaràs gemelar  
 89. Embolada, millor que bol, en lloc del francès i anglès bolus   
 90. Embriac -aga, que té les facultats pertorbades per qualsevol beguda alcohòlica, i embriaguesa o borratxera     
 91. Èmesi (vòmit), amb accent obert a la primera e   
 92. Empenya; el que en castellà en diríem empeine   
 93. Ènema, amb accent, millor que lavativa  
 94. Epícrisi, amb accent a la primera i   
 95. Epifisiòlisi, amb accent obert a la o   
 96. Equimosi periorbitària o ull d’os rentador, en lloc d’ull de mapache   
 97. Equip de protecció individual, amb la sigla EPI, i que en plural tant és correcte EPI com EPIs (amb la essa minúscula)    
 98. Eritròcit, en lloc d’eritrocit i millor que hematia    
 99. Escleròtica o blanc de l’ull     
 100. Escovilló o bastonet o raspallet, però no hisop   
 101. Esfàcel, amb accent a la a   
 102. Esfigmomanòmetre o esfigmòmetre, en lloc d’esfingomanòmetre   
 103. Esgarrifança; fort tremolor involuntari dels músculs, petament de dents i sensació intensa de fred   
 104. Espècul, millor que espèculum   
 105. Esquinç, en lloc d’esguinç   
 106. Estàndard de referència, en lloc d’estàndard d’or o gold standard   
 107. Estat de vigília sense resposta, en lloc d’estat vegetatiu 
 108. Estat epilèptic, en lloc d’estatus epilèptic   
 109. Estern, millor que estèrnum, però no esternon   
 110. Esternut i esternudar, en lloc d’estornut i estornudar   
 111. Estrès, en lloc d’estrés   
 112. Èxitusmort d’una persona que té lloc dins del recinte d’un hospital   
 113. Expirar, la segona fase de la respiració, i també, morir      
 114. Extrasístole, és el batec prematur del cor   
 115. Extrasistòlia, és el trastorn del ritme cardíac per la presència d’extrasístoles   
 116. Falange, falangina i falangeta, per a la primera, segona i tercera falange dels dits de mans i peus   
 117. Fànera, en lloc de fanera o fenera   
 118. Fetge cardíac, millor que fetge d’estasi   
 119. Fracàs multiorgànic, o millor, síndrome de disfunció multiorgànica, en lloc de fallo multiorgànic   
 120. Fasciïtis, p.ex. fasciïtis plantar, en lloc de fascitis o facitis   
 121. Fenomen del ja vist, millor que déjà vu   
 122. Fibril·lació auricular paroxismal, en lloc de paroxística   
 123. Fibrinòlisi terapèutica, en lloc de fibrinolisi   
 124. Flat, en lloc de flatus, o flato en castellà   
 125. Flebòlit, amb accent a la o; un trombe venós calcificat   
 126. Flegmó, en lloc de flemó, i l’adjectiu flegmonós – osa, com l’apendicitis flegmonosa, faringitis flegmonosa…   
 127. Fluix vaginal, en lloc de flux o fluxe   
 128. Fòmit, fomes (singular), fomites (plural), sense accents; l’objecte que pot hostatjar microoorganismes patògens i convertir-se en agent transmissor d’infeccions    
 129. Fòvea, amb accent obert   
 130. Fractura de canya verda, en lloc de fractura en tija verda   
 131. Fractura de rebava, millor que fractura de bambú, però no fractura en caña de bambú   
 132. Fractura espiroide, en lloc d’espiroidal    
 133. Fre del prepuci, en lloc de frenillo   
 134. Fremiment, en lloc de frèmit (en thrill, es frémito) P. ex. fremiment pericardíac   
 135. Furóncol, en lloc de “furucle”, “furoncle”, “furúncul”…   
 136. Galindó, en lloc de juanete, produïda per la deformitat anomenada hàl·lux valg   
 137. Gel hidroalcohòlic, millor que gel antisèptic o desinfectant o higienitzant   
 138. Gramnegatiu i grampositiu,  en lloc de gram negatiu i gram positiu   
 139. Granellada, millor que granissada. És el salpullido en castellà   
 140. Glucèmia, millor que glicèmia   
 141. Goyrand, fractura de, millor que fractura de Colles invertida o fractura de Smith   
 142. Hemartrosi, en lloc d’hemartros   
 143. Hematèmesi, amb accent   
 144. Hematòcrit, en lloc d’hematocrit   
 145. Hemiplegia, en lloc d’hemiplègia   
 146. Hemorràgia a tot ample, és l’hemorragia en sábana o circular bleeding   
 147. Hemorràgia subaracnoidal, en lloc de subaracnoidea   
 148. Hepatosplenomegàlia, sense la “e”   
 149. Hiat aniònic, en lloc d’ anioin gap anglès   
 150. Higroma prerotular, millor que bursitis prerotular   
 151. Hil, també hílum, en lloc d’hili   
 152. Hipema, millor que hifema   
 153. Hiperèmesi gravídica, amb -èmesi accentuada   
 154. Hipomotilitat, en lloc d’hipocinèsia   
 155. Hipoorèxia, en lloc d’hiporèxia   
 156. Hipoòsmia, en lloc d’hipòsmia   
 157. Hormona tiroidal, en lloc de tiroidea    
 158. Imatge d’avarament de globus, millor que imatge d’enlairament de globus quan parlem de la imagen en suelta de globos o cannon ball lesions   
 159. Imbricat, embenat; en lloc d’embenat imbrincat   
 160. Immunitat de grup, també col·lectiva o de comunitat, però no de ramat   
 161. Infart lacunar, en lloc de llacunar   
 162. Intestí, millor que budell (intestí prim i gros)   
 163. Intravenós -osa, millor que endovenós -osa   
 164. Khi quadrat, en lloc de “chi quadrat”, quan analitzem dades en recerca   
 165. Làmpadacom la làmpada de fenedura, en lloc de lampra 
 166. Lancinant, dolor, en lloc de lacinant   
 167. Laringoscopi, en lloc de laringoscop   
 168. Letargia, paraula plana, sense accent      Pronunciació  
 169. Llevador | llevadora és el terme preferit, però madrona també és correcte com a sinònim complementari  
 170. Lligaments encreuats del genoll, en lloc de lligaments creuats   
 171. Llista de comprovació, en lloc de checklist o llista / llistat de verificació   
 172. Llitera i baiard, en lloc de camilla     
 173. Llitera de cullera, en lloc de llitera de tisora o de pales   
 174. Lúnula unguial, en lloc d’ungueal o blanc de l’ungla      
 175. Mal de muntanya, és el terme preferit, però mal d’altura també és correcte com a sinònim 
 176. Malaltia inflamatòria pelviana, en lloc de pèlvica    
 177. Malaltia de transmissió sexual (MTS), millor que infecció de transmissió sexual (ITS) o malaltia venèria   
 178. Mal·lèol, intern i extern, en lloc maleol   
 179. Manegot dels rotatoris, en lloc del manegot dels rotadors   
 180. Marcapassos, en lloc de marcapàs   
 181. Medul·la, en lloc de “mèdula” o “mèdul·la”, p. ex la medul·la òssia o l’espinal    
 182. Meninges són tres: duramàter, aracnoide i piamàter   
 183. Menovell, menuell, dit auricular o xic o petit; és el cinquè dit de la mà  
 184. Miocardíac/a, en lloc de miocàrdic/a, p. ex. necrosi miocardíaca o infart miocardíac   
 185. Monitoratge, en lloc de monitorització (unitat de monitoratge) i monitorar, en lloc de monitoritzar (pacient monitorat)   
 186. Multidisciplinari; equip, enfocament, abordatge… en lloc de multidisciplinar   
 187. Multimorbiditat, en lloc de pluripatologia   
 188. Muscle, en lloc del terme castellà hombro   
 189. Nariu, terme masculí   
 190. Nimodipina, nom femení, en lloc de nimodipí   
 191. Nistagme, en lloc de nistagmus   
 192. Ondansetró, en lloc d’ondansetron   
 193. Occípit o nuca o tos, entre el cap i el clatell   
 194. Omeprazole, metamizole, metronidazole… acaben amb -zole   
 195. Omòplatmillor que escàpula   
 196. Orella externa, mitjana i interna, és l’òrgan de l’audició, en lloc de l’oïda, que és el sentit de percebre els sons   
 197. Paludisme, millor que malària  
 198. Parotiditis, millor que galteres; en castellà, paperas   
 199. Pas de guàrdia, en lloc de passe de guàrdia   
 200. Percussió de puny lumbar, en lloc de puny percussió lumbar    
 201. Perineu, en lloc de periné   
 202. Prandial, preprandial i postprandial, en lloc de pandrial   
 203. Pressió replà (o pressió de replà), en lloc de pressió meseta o plateau
 204. Penyal, fractura del penyal; la fractura de la base del crani que afecta la porció petrosa de l’os temporal o penyal      
 205. Pneumònia, és la forma preferida, però mal de costat i pulmonia també són correctes 
 206. Polpa del dit, millor que polpís o tou del dit, però no pulpell   
 207. Portalliteres, amb funcions diferents del zelador sanitari   
 208. Protrusió, en lloc de protusió, p.ex  protrusió discal      
 209. Prova encreuada, en lloc de prova creuada   
 210. Punt de paper, en lloc de la marca registrada Steri-Strip   
 211. Recerca clínica, millor que investigació clínica   
 212. Reflex i reflexos, en lloc de reflexe i reflexes   
 213. Reflex cremasterià, en lloc de cremastèric   
 214. Reflex rotular, del tendó rotular, en lloc de rotulià   
 215. Replà tibial, millor que planell tibial, però no meseta tibial   
 216. Respirador manual, en lloc de baló ressuscitador. També és correcte Ambu (sense accent), que és el nom comercial (pot no ser adequat en documents formals)   
 217. Sala d’operacions, en lloc de quiròfan   
 218. Semivida d’un fàrmac. També mitja vida o vida mitjana com a sinònims complementaris, però no vida mitja   
 219. Septe nasal, en lloc d’envà (popular) ni tabic (castellanisme) nasal   
 220. Seroteràpia, en lloc de sueroteràpia o serumteràpia   
 221. Sèrum, en lloc del terme castellà suero, p. ex. sèrum fisiològic o glucosat…   
 222. Sibilació, millor que sibilància   
 223. Síndrome de l’esclafament o síndrome de Bywaters, en lloc de síndrome d’aixafament o aplastament   
 224. Sòl de la boca i sòl de l’òrbita, en lloc de terra de la boca/òrbita    
 225. Sofraja i sofraja del braç; la part oposada al genoll i al colze   
 226. Sumatriptan, en lloc de sumatriptà   
 227. Suport de degotador, en lloc de pal de suero   
 228. Sutura de matalasser, en lloc de colchonero   
 229. Suxametoni, millor que succinilcolina   
 230. Tamponament, nasal o cardíac, en lloc de taponament    
 231. Taula de transferència, en lloc del terme anglès transfer   
 232. Tel de la llengua, millor que fre de la llengua (es. frenillo de la lengua)   
 233. Temps de reompliment capil·lar, en lloc d’ompliment capil·lar   
 234. Tira reactiva, en lloc de tira d’orina   
 235. Tomografia computada o TC, en lloc dels termes obsolets tomografia axial computada o TAC   
 236. Torçada, en lloc d’entorsi    
 237. Tos de gos, en lloc de “tos perruna” o altres formes   
 238. Trasplantament, en lloc de transplantament   
 239. Trastorn, en lloc de transtorn   
 240. Trombe, millor que trombus, però no trombu   
 241. Tròquiter i troquí, les tuberositats de l’húmer   
 242. Ús en indicació no autoritzada; en anglès off-label drug use   
 243. Variça (sense accent), millor que variu; p. ex. les varices esofàgiques o les postflebítiques   
 244. Ventre de fusta, en lloc de ventre en tabla   
 245. Virus sincític respiratori, amb la sigla VSR, en lloc de virus respiratori sincitial o VRS    
 246. Vibrissa, en lloc de pèl al nas   
 247. Volum corrent, en lloc de volum tidal   
 248. Zelador sanitari / Zeladora sanitària La persona que, en un hospital, condueix i acompanya les persones ateses i trasllada documents clínics i mostres biològiques   

 

 • Inici: 14 de març de 2020
 • Últim terme inclòs: 1 de juliol de 2022

termcat finestra


 

Objectiu i metodologia del diccionari

A Urgemcat ens hem proposat començar a identificar termes relacionats amb les urgències i emergències mèdiques que, segons el nostre criteri subjectiu, generalment no utilitzem de forma correcta en català. Pretenem identificar-los, registrar-los i fer-ne difusió amb les seves formes correctes i més adequades. La finalitat última és aportar un granet de sorra per a millorar l’ús del català en el nostre àmbit professional.

El principal mètode que estem seguint per identificar termes elegibles és la lectura sistemàtica i ordenada de les entrades del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). També termes que identifiquem de forma prospectiva en la nostra pràctica clínic habitual i que consultem als diferents diccionaris en línia del Centre de Terminologia TERMCAT.
La inclusió d’un terme en aquest recull és absolutament subjectiva i arbitrària. No pretén ser un recull exhaustiu de tota la terminologia emprada a urgències, sinó d’aquells termes que no usem de forma correcta i d’aquells que no usem per desconeixement.

Cada setmana s’inclourà un nou terme i la seva difusió es fa a través del nostre compte de Twitter @urgemcat amb l’etiqueta #UrgemMot, al nostre Facebook i en aquesta pàgina del blog.

Aquest és un projecte actiu, que està en fase inicial de desenvolupament. Si et sembla interessant i vols col·laborar-hi, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. O simplement suggerir-nos algun nou mot.

Xavier Basuto  –  urgem@urgem.cat  –

butlletí electrònic Urgem

Si vols rebre notificacions sobre els nous apunts que publiquem al blog, subscriu-te al butlletí electrònic Urgem