Diccionari

Diccionari d’urgències i emergències mèdiques

descarga (4)

Gairebé cada dia introduïm un nou terme, i encara en queden molts

 1. Abaixallengües, millor que depressor lingual   
 2. Abdominocentesi o paracentesi abdominal. “Paracentesi”, per si mateixa, no és suficient; cal indicar que ens referim a l’abdomen   
 3. Aconsellament genètic, dietètic, pretest…en lloc de consell   
 4. Adequació de les actuacions sanitàries, millor que “limitació de l’esforç terapèutic”   
 5. Aleteig auricular, en lloc de flutter   
 6. Aleteig-fibril·lació, millor que fibrilloflutter   
 7. Anafilaxi o reacció anafilàctica, en lloc d’anafilàxia   
 8. Anàlisi clínica (femení singular) i anàlisis clíniques (femeni plural)   
 9. Anàlisis prop del pacient   
 10. Antineoplàstic, en lloc d’antineoplàsic, com el cisplatí, metotrexat…   
 11. Antipruent, en lloc d’antipruriginós   
 12. Alvèol pulmonar, amb accent   
 13. Aquil·les, tendó d’Aquil·les i  reflex aquil·lià, en lloc d’Aquiles    
 14. Arèola mamària, amb accent obert sobra la e   
 15. Armarieten lloc de taquilla   
 16. Ascites, en lloc del terme castellà ascitis   
 17. Atac isquèmic transitori (AIT), en lloc d’accident isquèmic transitori   
 18. Atenció 7×24, atenció social o sanitària que s’ofereix durant les 24 hores del dia cada dia de la setmana. Distint de l’atenció continuada   
 19. Bacteri, (el bacteri), en lloc de “la bactèria”   
 20. Baiard, en lloc de camilla, en l’atenció extrahospitalària   
 21. Betzoar, com el fitobetzoar i el tricobetzoar, en lloc de bezoar   
 22. Blocador ß-adrenèrgic (labetalol, bisoprolol…) o blocador dels canals del calci (verapamil, nifedipina, nimodipina, diltiazem…), en lloc de bloquejants o blockers   
 23. Blocatge i hemiblocatge cardíac, en lloc de bloqueig i hemibloqueig   
 24. Bocons, caure a /caure de bocaterrosa, és caure endavant, de bruces en castellà   
 25. Bomba d’oxigen, en lloc de botellabala, tanc o bombona   
 26. Box, i el seu plural boxs, en lloc de boxes.   
 27. Braçal pneumàtic, en lloc de manguito o braçalet, per la pressió arterial   
 28. Bronquíol respiratori, amb accent   
 29. Bronquièctasi i bronquiectàtic, en lloc de bronquiectàsia i bronquiectàsic     
 30. Bufeta biliar, millor que vesícula biliar   
 31. Bufeta de l’orina, millor que bufeta urinària   
 32. Bufeta neurogènica, en lloc de neurògena   
 33. Cabal cardíac, en lloc de gasto cardíac   
 34. Calfred; sensació de calor i fred alhora, amb estremiment o tremolor   
 35. Candidosi, en lloc de candidiasi   
 36. Cambra d’inhalació, cardíaca, gàstrica, hiperbàrica, de l’ull… en lloc de càmera   
 37. Cap-rodo o rodament de cap; sinònims complementaris de vertigen   
 38. Capellina, o embenat d’Hipòcrates, en lloc de capelina   
 39. Caròtide, en lloc de caròtida   
 40. Càrrega viral o vírica, en lloc del terme castellà carga   
 41. Carretó de cures i carretó d’aturada, en lloc de carro      
 42. Casquet, en lloc de gorro   
 43. Cefalàlgia, millor que cefalea   
 44. Cefalàlgia en agrupaments i el sinònim cefalàlgia en brots, per al terme castellà de cefalea en racimos o anglès cluster headache   
 45. Certificat mèdic, en lloc de certificat metge   
 46. Cingla i cinglar, per a la contenció mecànica, en lloc de la cincha i cinchar   
 47. Ciprofloxacina, norfloxacina… i la resta de quinolones acaben amb -ina   
 48. Clatell, caure de / caure d’esquena   
 49. Clavilla o clavillar com a sinònims de turmell      
 50. Còccix, en lloc de coxis   
 51. Colèdoc, amb accent obert a la e   
 52. Colèstasi, en lloc del castellà colestasis   
 53. Colestàtica, en lloc de colestàsica, p.ex. cirrosi, icterícia o l’hepatitis colestàtica  
 54. Collar ortopèdic, en lloc de collarí   
 55. Còlon, amb accent obert a la primera o   
 56. Colquicina, en lloc de colchicina   
 57. Colze de mainadera, de l’anglès nursemaid’s elbow”, com a denominació de la causa que origina el seu signe més específic, la pronació dolorosa   
 58. Comitè d’ètica de la recerca (CER) i el Comitè d’ètica de la recerca amb medicaments (CERM), en lloc del comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIC)   
 59. Comminuta, fractura; en lloc de conminuta   
 60. Commoció cerebral, en lloc de conmoció   
 61. Comorbiditat, en lloc de comorbilitat   
 62. Camp operatori, en lloc de camp quirúrgic   
 63. Compatibilitat medicamentària, en lloc de compatibilitat medicamentosa   
 64. Complex QRS, en lloc de complexe   
 65. Constant biològica, millor que constant vital   
 66. Contraceptiu, oral, postcoital o hormonal, millor que anticonceptiu   
 67. Còrnia, en lloc de còrnea   
 68. Cotilla, en lloc del castellà corsé   
 69. Coxal o os coxal, format per tres parts: ili (os ilíac), isqui (os isquiàtic o os sedentari) i pubis (os pubis)  
 70. Cribratge, en lloc de cribatge   
 71. Cruiximent, fiblades o punxades, en lloc d’agujetes, agulletes o tiretes   
 72. Crup, en lloc de “laringitis aguda”   
 73. D.I, D.II, D.III, VR, VL i VF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; forma correcta d’escriure les sigles de les derivacions en un electrocardiograma   
 74. Debrífing, en lloc del terme castellà o anglès debriefing   
 75. Decúbit pron, en lloc de prono   
 76. Deformitat de baioneta, deformitat del canell pel desplaçament lateral de l’epífisi distal del radi en la fractura de Colles   
 77. Defúsing, amb accent a la u   
 78. Degotador, és l’equip de perfusió, (gotero en castellà o drip en anglès.) La vàlvula pot ser manual o electromecànica (bomba d’infusió)     
 79. Degotament intravenós; administració, gota a gota, solucions intravenoses   
 80. Delírium trèmens, amb accent obert a la primera e de trèmens   
 81. Depleció, en lloc de deplecció   
 82. Depletiu, en lloc de deplectiu   
 83. Depuració, en lloc d’aclarament o rentat, p. ex. depuració de creatinina / lactat   
 84. Derma, el derma (m), en lloc de “la dermis”   
 85. Desfibril·lador cardioversor automàtic implantable, amb la sigla AICD (automatic implantable cardioverter defibrillator),  en lloc de DAI 
 86. Deslliurament i període de deslliurament; alumbramiento en castellà   
 87. Destret, en lloc de distrés, distrès o distress. P. ex. síndrome del destret respiratori de l’adult   
 88. Diplopia, en lloc de diplòpia 
 89. Dipòsit de cadàvers, en lloc del terme castellà morgue   
 90. Èczema, en lloc d’eczema o eccema o altres. Terme proper a “dermatitis”      
 91. Edatisme, en lloc d’ageisme   
 92. Embaràs geminat, en lloc d’embaràs gemelar  
 93. Embolada, millor que bol, en lloc del francès i anglès bolus   
 94. Embriac -aga, que té les facultats pertorbades per qualsevol beguda alcohòlica, i embriaguesa o borratxera     
 95. Èmesi (vòmit), amb accent obert a la primera e   
 96. Empenya; el que en castellà en diríem empeine   
 97. Ènema, amb accent, millor que lavativa  
 98. Epícrisi, amb accent a la primera i   
 99. Epifisiòlisi, amb accent obert a la o   
 100. Equimosi periorbitària o ull d’os rentador, en lloc d’ull de mapache   
 101. Equip de protecció individual, amb la sigla EPI, i que en plural tant és correcte EPI com EPIs (amb la essa minúscula)    
 102. Eritròcit, en lloc d’eritrocit i millor que hematia    
 103. Escleròtica o blanc de l’ull     
 104. Escovilló o bastonet o raspallet, però no hisop   
 105. Esfàcel, amb accent a la a   
 106. Esfigmomanòmetre o esfigmòmetre, en lloc d’esfingomanòmetre   
 107. Esgarrifança; fort tremolor involuntari dels músculs, petament de dents i sensació intensa de fred   
 108. Espècul, millor que espèculum   
 109. Esquinç, en lloc d’esguinç   
 110. Estàndard de referència, en lloc d’estàndard d’or o gold standard   
 111. Estat de vigília sense resposta, en lloc d’estat vegetatiu 
 112. Estat epilèptic, en lloc d’estatus epilèptic   
 113. Estern, millor que estèrnum, però no esternon   
 114. Esternut i esternudar, en lloc d’estornut i estornudar   
 115. Estrès, en lloc d’estrés   
 116. Èxitusmort d’una persona que té lloc dins del recinte d’un hospital   
 117. Expirar, la segona fase de la respiració, i també, morir      
 118. Extrasístole, és el batec prematur del cor   
 119. Extrasistòlia, és el trastorn del ritme cardíac per la presència d’extrasístoles   
 120. Falange, falangina i falangeta, per a la primera, segona i tercera falange dels dits de mans i peus   
 121. Fànera, en lloc de fanera o fenera   
 122. Fetge cardíac, millor que fetge d’estasi   
 123. Fracàs multiorgànic, o millor, síndrome de disfunció multiorgànica, en lloc de fallo multiorgànic   
 124. Fasciïtis, p.ex. fasciïtis plantar, en lloc de fascitis o facitis   
 125. Fenomen del ja vist, millor que déjà vu   
 126. Fibril·lació auricular paroxismal, en lloc de paroxística   
 127. Fibrinòlisi terapèutica, en lloc de fibrinolisi   
 128. Flat, en lloc de flatus, o flato en castellà   
 129. Flebòlit, amb accent a la o; un trombe venós calcificat   
 130. Flegmó, en lloc de flemó, i l’adjectiu flegmonós – osa, com l’apendicitis flegmonosa, faringitis flegmonosa…   
 131. Fluix vaginal, en lloc de flux o fluxe   
 132. Fòmit, fomes (singular), fomites (plural), sense accents; l’objecte que pot hostatjar microoorganismes patògens i convertir-se en agent transmissor d’infeccions    
 133. Fòvea, amb accent obert   
 134. Fractura de canya verda, en lloc de fractura en tija verda   
 135. Fractura de rebava, millor que fractura de bambú, però no fractura en caña de bambú   
 136. Fractura espiroide, en lloc d’espiroidal    
 137. Fre del prepuci, en lloc de frenillo   
 138. Fremiment, en lloc de frèmit (en thrill, es frémito) P. ex. fremiment pericardíac   
 139. Furóncol, en lloc de “furucle”, “furoncle”, “furúncul”…   
 140. Galindó, en lloc de juanete, produïda per la deformitat anomenada hàl·lux valg   
 141. Gel hidroalcohòlic, millor que gel antisèptic o desinfectant o higienitzant   
 142. Gramnegatiu i grampositiu,  en lloc de gram negatiu i gram positiu   
 143. Granellada, millor que granissada. És el salpullido en castellà   
 144. Glucèmia, millor que glicèmia   
 145. Goyrand, fractura de, millor que fractura de Colles invertida o fractura de Smith   
 146. Hemartrosi, en lloc d’hemartros   
 147. Hematèmesi, amb accent   
 148. Hematòcrit, en lloc d’hematocrit   
 149. Hemiplegia, en lloc d’hemiplègia   
 150. Hemorràgia a tot ample, és l’hemorragia en sábana o circular bleeding   
 151. Hemorràgia subaracnoidal, en lloc de subaracnoidea   
 152. Hepatosplenomegàlia, sense la “e”   
 153. Hiat aniònic, en lloc d’ anioin gap anglès   
 154. Higroma prerotular, millor que bursitis prerotular   
 155. Hil, també hílum, en lloc d’hili   
 156. Hipema, millor que hifema   
 157. Hiperèmesi gravídica, amb -èmesi accentuada   
 158. Hipomotilitat, en lloc d’hipocinèsia   
 159. Hipoorèxia, en lloc d’hiporèxia   
 160. Hipoòsmia, en lloc d’hipòsmia   
 161. Hormona tiroidal, en lloc de tiroidea    
 162. Imatge d’avarament de globus, millor que imatge d’enlairament de globus quan parlem de la imagen en suelta de globos o cannon ball lesions   
 163. Imbricat, embenat; en lloc d’embenat imbrincat   
 164. Immunitat de grup, també col·lectiva o de comunitat, però no de ramat   
 165. Infart lacunar, en lloc de llacunar   
 166. Intestí, millor que budell (intestí prim i gros)   
 167. Intravenós -osa, millor que endovenós -osa   
 168. Khi quadrat, en lloc de “chi quadrat”, quan analitzem dades en recerca   
 169. Làmpadacom la làmpada de fenedura, en lloc de lampra 
 170. Lancinant, dolor, en lloc de lacinant   
 171. Laringoscopi, en lloc de laringoscop   
 172. Letargia, paraula plana, sense accent      Pronunciació  
 173. Línia medioclavicular, en lloc de línia clavicular mitja   
 174. Llevador | llevadora és el terme preferit, però madrona també és correcte com a sinònim complementari  
 175. Lligaments encreuats del genoll, en lloc de lligaments creuats   
 176. Llista de comprovació, en lloc de checklist o llista / llistat de verificació   
 177. Llitera i baiard, en lloc de camilla     
 178. Llitera de cullera, en lloc de llitera de tisora o de pales   
 179. Llombrígol o melic, en lloc llombrigo   
 180. Lúnula unguial, en lloc d’ungueal o blanc de l’ungla      
 181. Mal de muntanya, és el terme preferit, però mal d’altura també és correcte com a sinònim 
 182. Malaltia inflamatòria pelviana, en lloc de pèlvica    
 183. Malaltia de transmissió sexual (MTS), millor que infecció de transmissió sexual (ITS) o malaltia venèria   
 184. Mal·lèol, intern i extern, en lloc maleol   
 185. Manegot dels rotatoris, en lloc del manegot dels rotadors   
 186. Mannitol, igual que en anglès, en lloc de manitol, que és el terme en castellà   
 187. Marcapassos, en lloc de marcapàs   
 188. Medul·la, en lloc de “mèdula” o “mèdul·la”, p. ex la medul·la òssia o l’espinal    
 189. Meninges són tres: duramàter, aracnoide i piamàter   
 190. Menovell, menuell, dit auricular o xic o petit; és el cinquè dit de la mà  
 191. Metamfetamina, en lloc del castellà metanfetamina   
 192. Metotrexat (MTX), en lloc de metotrexate   
 193. Micció per sobreeiximent, en lloc de rebossament    
 194. Miocardíac/a, en lloc de miocàrdic/a, p. ex. necrosi miocardíaca o infart miocardíac   
 195. Monitoratge, en lloc de monitorització (unitat de monitoratge) i monitorar, en lloc de monitoritzar (pacient monitorat)   
 196. Multidisciplinari; equip, enfocament, abordatge… en lloc de multidisciplinar   
 197. Multimorbiditat, en lloc de pluripatologia   
 198. Muscle, en lloc del terme castellà hombro   
 199. Nariu, terme masculí   
 200. Nimodipina, nom femení, en lloc de nimodipí   
 201. Nistagme, en lloc de nistagmus   
 202. Ondansetró, en lloc d’ondansetron   
 203. Occípit o nuca o tos, entre el cap i el clatell   
 204. Omeprazole, metamizole, metronidazole… acaben amb -zole   
 205. Omòplatmillor que escàpula   
 206. Orella externa, mitjana i interna, és l’òrgan de l’audició, en lloc de l’oïda, que és el sentit de percebre els sons   
 207. Paludisme, millor que malària  
 208. Parotiditis, millor que galteres; en castellà, paperas   
 209. Pas de guàrdia, en lloc de passe de guàrdia   
 210. Percussió de puny lumbar, en lloc de puny percussió lumbar    
 211. Perineu, en lloc de periné   
 212. Prandial, preprandial i postprandial, en lloc de pandrial   
 213. Pressió replà (o pressió de replà), en lloc de pressió meseta o plateau
 214. Penyal, fractura del penyal; la fractura de la base del crani que afecta la porció petrosa de l’os temporal o penyal      
 215. Pneumònia, és la forma preferida, però mal de costat i pulmonia també són correctes 
 216. Polpa del dit, millor que polpís o tou del dit, però no pulpell   
 217. Portalliteres, amb funcions diferents del zelador sanitari   
 218. Protrusió, en lloc de protusió, p.ex  protrusió discal      
 219. Prova encreuada, en lloc de prova creuada   
 220. Punt de paper, en lloc de la marca registrada Steri-Strip   
 221. Recerca clínica, millor que investigació clínica   
 222. Reflex i reflexos, en lloc de reflexe i reflexes   
 223. Reflex cremasterià, en lloc de cremastèric   
 224. Reflex rotular, del tendó rotular, en lloc de rotulià   
 225. Replà tibial, millor que planell tibial, però no meseta tibial   
 226. Respirador manual, en lloc de baló ressuscitador. També és correcte Ambu (sense accent), que és el nom comercial (pot no ser adequat en documents formals)   
 227. Sala d’operacions, en lloc de quiròfan   
 228. Semivida d’un fàrmac. També mitja vida o vida mitjana com a sinònims complementaris, però no vida mitja   
 229. Septe nasal, en lloc d’envà (popular) ni tabic (castellanisme) nasal   
 230. Seroteràpia, en lloc de sueroteràpia o serumteràpia   
 231. Sèrum, en lloc del terme castellà suero, p. ex. sèrum fisiològic o glucosat…   
 232. Sibilació, millor que sibilància   
 233. Síndrome de deseferenciació, també pseudocoma o síndrome del captiveri, però no síndrome de locked-in, que és el terme en anglès   
 234. Síndrome de l’esclafament o síndrome de Bywaters, en lloc de síndrome d’aixafament o aplastament   
 235. Sòl de la boca i sòl de l’òrbita, en lloc de terra de la boca/òrbita    
 236. Sofraja i sofraja del braç; la part oposada al genoll i al colze   
 237. Sumatriptan, en lloc de sumatriptà   
 238. Suport de degotador, en lloc de pal de suero   
 239. Sutura de matalasser, en lloc de colchonero   
 240. Suxametoni, millor que succinilcolina   
 241. Tamponament, nasal o cardíac, en lloc de taponament    
 242. Taula de transferència, en lloc del terme anglès transfer   
 243. Tel de la llengua, millor que fre de la llengua (es. frenillo de la lengua)   
 244. Temps de reompliment capil·lar, en lloc d’ompliment capil·lar   
 245. Tira reactiva, en lloc de tira d’orina   
 246. Tireta, en lloc de tirita   
 247. Tomografia computada o TC, en lloc dels termes obsolets tomografia axial computada o TAC   
 248. Torçada, en lloc d’entorsi    
 249. Tos de gos, en lloc de “tos perruna” o altres formes   
 250. Trasplantament, en lloc de transplantament   
 251. Trastorn, en lloc de transtorn   
 252. Trombe, millor que trombus, però no trombu   
 253. Tròquiter i troquí, les tuberositats de l’húmer   
 254. Ús en indicació no autoritzada; en anglès off-label drug use   
 255. Variça (sense accent), millor que variu; p. ex. les varices esofàgiques o les postflebítiques   
 256. Ventre de fusta, en lloc de ventre en tabla   
 257. Virus sincític respiratori, amb la sigla VSR, en lloc de virus respiratori sincitial o VRS    
 258. Vibrissa, en lloc de pèl al nas   
 259. Volum corrent, en lloc de volum tidal   
 260. Zelador sanitari / Zeladora sanitària La persona que, en un hospital, condueix i acompanya les persones ateses i trasllada documents clínics i mostres biològiques   

 

 • Inici: 14 de març de 2020
 • Últim terme inclòs: 19 de novembre de 2022

termcat finestra


 

Objectiu i metodologia del diccionari

A Urgemcat ens hem proposat començar a identificar termes relacionats amb les urgències i emergències mèdiques que, segons el nostre criteri subjectiu, generalment no utilitzem de forma correcta en català. Pretenem identificar-los, registrar-los i fer-ne difusió amb les seves formes correctes i més adequades. La finalitat última és aportar un granet de sorra per a millorar l’ús del català en el nostre àmbit professional.

El principal mètode que estem seguint per identificar termes elegibles és la lectura sistemàtica i ordenada de les entrades del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). També termes que identifiquem de forma prospectiva en la nostra pràctica clínic habitual i que consultem als diferents diccionaris en línia del Centre de Terminologia TERMCAT.
La inclusió d’un terme en aquest recull és absolutament subjectiva i arbitrària. No pretén ser un recull exhaustiu de tota la terminologia emprada a urgències, sinó d’aquells termes que no usem de forma correcta i d’aquells que no usem per desconeixement.

Cada setmana s’inclourà un nou terme i la seva difusió es fa a través del nostre compte de Twitter @urgemcat amb l’etiqueta #UrgemMot, al nostre Facebook i en aquesta pàgina del blog.

Aquest és un projecte actiu, que està en fase inicial de desenvolupament. Si et sembla interessant i vols col·laborar-hi, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. O simplement suggerir-nos algun nou mot.

Xavier Basuto  –  urgem@urgem.cat  –

butlletí electrònic Urgem

Si vols rebre notificacions sobre els nous apunts que publiquem al blog, subscriu-te al butlletí electrònic Urgem