Diccionari

Diccionari d’urgències i emergències mèdiques

descarga (4)

Gairebé cada dia introduïm un nou terme, i encara en queden molts

 1. Abaixallengües, millor que depressor lingual   
 2. Aconsellament genètic, dietètic, pretest…en lloc de consell   
 3. Adequació de les actuacions sanitàries, millor que “limitació de l’esforç terapèutic”   
 4. Aleteig auricular, en lloc de flutter   
 5. Aleteig-fibril·lació, millor que fibrilloflutter   
 6. Anafilaxi o reacció anafilàctica, en lloc d’anafilàxia   
 7. Anàlisi clínica (femení singular) i anàlisis clíniques (femeni plural)   
 8. Anàlisis prop del pacient   
 9. Antineoplàstic, en lloc d’antineoplàsic, com el cisplatí, metotrexat…   
 10. Abdominocentesi o paracentesi abdominal. “Paracentesi”, per si mateixa, no és suficient; cal indicar que ens referim a l’abdomen   
 11. Alvèol pulmonar, amb accent   
 12. Arèola mamària, amb accent obert sobra la e   
 13. Armarieten lloc de taquilla   
 14. Ascites, en lloc del terme castellà ascitis   
 15. Atac isquèmic transitori (AIT), en lloc d’accident isquèmic transitori   
 16. Atenció 7×24, atenció social o sanitària que s’ofereix durant les 24 hores del dia cada dia de la setmana. Distint de l’atenció continuada   
 17. Bacteri, (el bacteri), en lloc de “la bactèria”   
 18. Baiard, en lloc de camilla, en l’atenció extrahospitalària   
 19. Betzoar, com el fitobetzoar i el tricobetzoar, en lloc de bezoar   
 20. Blocador ß-adrenèrgic (labetalol, bisoprolol…) o blocador dels canals del calci (verapamil, nifedipina, nimodipina, diltiazem…), en lloc de bloquejants o blockers   
 21. Blocatge i hemiblocatge cardíac, en lloc de bloqueig i hemibloqueig   
 22. Bocons, caure a /caure de bocaterrosa, és caure endavant, de bruces en castellà   
 23. Bomba d’oxigen, en lloc de botellabala, tanc o bombona   
 24. Box, i el seu plural boxs, en lloc de boxes.   
 25. Braçal pneumàtic, en lloc de manguito o braçalet, per la pressió arterial   
 26. Bronquíol respiratori, amb accent   
 27. Bronquièctasi i bronquiectàtic, en lloc de bronquiectàsia i bronquiectàsic     
 28. Bufeta biliar, millor que vesícula biliar   
 29. Bufeta de l’orina, millor que bufeta urinària   
 30. Bufeta neurogènica, en lloc de neurògena   
 31. Cabal cardíac, en lloc de gasto cardíac   
 32. Calfred; sensació de calor i fred alhora, amb estremiment o tremolor   
 33. Candidosi, en lloc de candidiasi   
 34. Cambra d’inhalació, cardíaca, gàstrica, hiperbàrica, de l’ull… en lloc de càmera   
 35. Cap-rodo o rodament de cap; sinònims complementaris de vertigen   
 36. Capellina, o embenat d’Hipòcrates, en lloc de capelina   
 37. Caròtide, en lloc de caròtida   
 38. Càrrega viral o vírica, en lloc del terme castellà carga   
 39. Carretó de cures i carretó d’aturada, en lloc de carro      
 40. Casquet, en lloc de gorro   
 41. Cefalàlgia, millor que cefalea   
 42. Cefalàlgia en agrupaments i el sinònim cefalàlgia en brots, per al terme castellà de cefalea en racimos o anglès cluster headache   
 43. Certificat mèdic, en lloc de certificat metge   
 44. Ciprofloxacina, norfloxacina… i la resta de quinolones acaben amb -ina   
 45. Clatell, caure de / caure d’esquena   
 46. Clavilla o clavillar com a sinònims de turmell      
 47. Còccix, en lloc de coxis   
 48. Colèdoc, amb accent obert a la e   
 49. Colèstasi, en lloc del castellà colestasis   
 50. Colestàtica, en lloc de colestàsica, p.ex. cirrosi, icterícia o l’hepatitis colestàtica  
 51. Collar ortopèdic, en lloc de collarí   
 52. Còlon, amb accent obert a la primera o   
 53. Colquicina, en lloc de colchicina   
 54. Colze de mainadera, de l’anglès nursemaid’s elbow”, com a denominació de la causa que origina el seu signe més específic, la pronació dolorosa   
 55. Comitè d’ètica de la recerca (CER) i el Comitè d’ètica de la recerca amb medicaments (CERM), en lloc del comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIC)   
 56. Comminuta, fractura; en lloc de conminuta   
 57. Commoció cerebral, en lloc de conmoció   
 58. Comorbiditat, en lloc de comorbilitat   
 59. Camp operatori, en lloc de camp quirúrgic   
 60. Compatibilitat medicamentària, en lloc de compatibilitat medicamentosa   
 61. Complex QRS, en lloc de complexe   
 62. Constant biològica, millor que constant vital   
 63. Contraceptiu, oral, postcoital o hormonal, millor que anticonceptiu   
 64. Còrnia, en lloc de còrnea   
 65. Cotilla, en lloc del castellà corsé   
 66. Coxal o os coxal, format per tres parts: ili (os ilíac), isqui (os isquiàtic o os sedentari) i pubis (os pubis)  
 67. Cribratge, en lloc de cribatge   
 68. Cruiximent, fiblades o punxades, en lloc d’agujetes, agulletes o tiretes   
 69. Crup, en lloc de “laringitis aguda”   
 70. D.I, D.II, D.III, VR, VL i VF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; forma correcta d’escriure les sigles de les derivacions en un electrocardiograma   
 71. Debrífing, en lloc del terme castellà o anglès debriefing   
 72. Decúbit pron, en lloc de prono   
 73. Deformitat de baioneta, deformitat del canell pel desplaçament lateral de l’epífisi distal del radi en la fractura de Colles   
 74. Defúsing, amb accent a la u   
 75. Degotador, és l’equip de perfusió, (gotero en castellà o drip en anglès.) La vàlvula pot ser manual o electromecànica (bomba d’infusió)     
 76. Degotament intravenós; administració, gota a gota, solucions intravenoses   
 77. Delírium trèmens, amb accent obert a la primera e de trèmens   
 78. Depleció, en lloc de deplecció   
 79. Depletiu, en lloc de deplectiu   
 80. Depuració, en lloc d’aclarament o rentat, p. ex. depuració de creatinina / lactat   
 81. Derma, el derma (m), en lloc de “la dermis”   
 82. Desfibril·lador cardioversor automàtic implantable, amb la sigla AICD (automatic implantable cardioverter defibrillator),  en lloc de DAI 
 83. Deslliurament i període de deslliurament; alumbramiento en castellà   
 84. Destret, en lloc de distrés, distrès o distress. P. ex. síndrome del destret respiratori de l’adult   
 85. Diplopia, en lloc de diplòpia 
 86. Dipòsit de cadàvers, en lloc del terme castellà morgue   
 87. Èczema, en lloc d’eczema o eccema o altres. Terme proper a “dermatitis”      
 88. Edatisme, en lloc d’ageisme   
 89. Embaràs geminat, en lloc d’embaràs gemelar  
 90. Embolada, millor que bol, en lloc del francès i anglès bolus   
 91. Embriac -aga, que té les facultats pertorbades per qualsevol beguda alcohòlica, i embriaguesa o borratxera     
 92. Èmesi (vòmit), amb accent obert a la primera e   
 93. Empenya; el que en castellà en diríem empeine   
 94. Ènema, amb accent, millor que lavativa  
 95. Epícrisi, amb accent a la primera i   
 96. Epifisiòlisi, amb accent obert a la o   
 97. Equimosi periorbitària o ull d’os rentador, en lloc d’ull de mapache   
 98. Equip de protecció individual, amb la sigla EPI, i que en plural tant és correcte EPI com EPIs (amb la essa minúscula)    
 99. Eritròcit, en lloc d’eritrocit i millor que hematia    
 100. Escleròtica o blanc de l’ull     
 101. Escovilló o bastonet o raspallet, però no hisop   
 102. Esfàcel, amb accent a la a   
 103. Esfigmomanòmetre o esfigmòmetre, en lloc d’esfingomanòmetre   
 104. Esgarrifança; fort tremolor involuntari dels músculs, petament de dents i sensació intensa de fred   
 105. Espècul, millor que espèculum   
 106. Esquinç, en lloc d’esguinç   
 107. Estàndard de referència, en lloc d’estàndard d’or o gold standard   
 108. Estat de vigília sense resposta, en lloc d’estat vegetatiu 
 109. Estat epilèptic, en lloc d’estatus epilèptic   
 110. Estern, millor que estèrnum, però no esternon   
 111. Esternut i esternudar, en lloc d’estornut i estornudar   
 112. Estrès, en lloc d’estrés   
 113. Èxitusmort d’una persona que té lloc dins del recinte d’un hospital   
 114. Expirar, la segona fase de la respiració, i també, morir      
 115. Extrasístole, és el batec prematur del cor   
 116. Extrasistòlia, és el trastorn del ritme cardíac per la presència d’extrasístoles   
 117. Falange, falangina i falangeta, per a la primera, segona i tercera falange dels dits de mans i peus   
 118. Fànera, en lloc de fanera o fenera   
 119. Fetge cardíac, millor que fetge d’estasi   
 120. Fracàs multiorgànic, o millor, síndrome de disfunció multiorgànica, en lloc de fallo multiorgànic   
 121. Fasciïtis, p.ex. fasciïtis plantar, en lloc de fascitis o facitis   
 122. Fenomen del ja vist, millor que déjà vu   
 123. Fibril·lació auricular paroxismal, en lloc de paroxística   
 124. Fibrinòlisi terapèutica, en lloc de fibrinolisi   
 125. Flat, en lloc de flatus, o flato en castellà   
 126. Flebòlit, amb accent a la o; un trombe venós calcificat   
 127. Flegmó, en lloc de flemó, i l’adjectiu flegmonós – osa, com l’apendicitis flegmonosa, faringitis flegmonosa…   
 128. Fluix vaginal, en lloc de flux o fluxe   
 129. Fòmit, fomes (singular), fomites (plural), sense accents; l’objecte que pot hostatjar microoorganismes patògens i convertir-se en agent transmissor d’infeccions    
 130. Fòvea, amb accent obert   
 131. Fractura de canya verda, en lloc de fractura en tija verda   
 132. Fractura de rebava, millor que fractura de bambú, però no fractura en caña de bambú   
 133. Fractura espiroide, en lloc d’espiroidal    
 134. Fre del prepuci, en lloc de frenillo   
 135. Fremiment, en lloc de frèmit (en thrill, es frémito) P. ex. fremiment pericardíac   
 136. Furóncol, en lloc de “furucle”, “furoncle”, “furúncul”…   
 137. Galindó, en lloc de juanete, produïda per la deformitat anomenada hàl·lux valg   
 138. Gel hidroalcohòlic, millor que gel antisèptic o desinfectant o higienitzant   
 139. Gramnegatiu i grampositiu,  en lloc de gram negatiu i gram positiu   
 140. Granellada, millor que granissada. És el salpullido en castellà   
 141. Glucèmia, millor que glicèmia   
 142. Goyrand, fractura de, millor que fractura de Colles invertida o fractura de Smith   
 143. Hemartrosi, en lloc d’hemartros   
 144. Hematèmesi, amb accent   
 145. Hematòcrit, en lloc d’hematocrit   
 146. Hemiplegia, en lloc d’hemiplègia   
 147. Hemorràgia a tot ample, és l’hemorragia en sábana o circular bleeding   
 148. Hemorràgia subaracnoidal, en lloc de subaracnoidea   
 149. Hepatosplenomegàlia, sense la “e”   
 150. Hiat aniònic, en lloc d’ anioin gap anglès   
 151. Higroma prerotular, millor que bursitis prerotular   
 152. Hil, també hílum, en lloc d’hili   
 153. Hipema, millor que hifema   
 154. Hiperèmesi gravídica, amb -èmesi accentuada   
 155. Hipomotilitat, en lloc d’hipocinèsia   
 156. Hipoorèxia, en lloc d’hiporèxia   
 157. Hipoòsmia, en lloc d’hipòsmia   
 158. Hormona tiroidal, en lloc de tiroidea    
 159. Imatge d’avarament de globus, millor que imatge d’enlairament de globus quan parlem de la imagen en suelta de globos o cannon ball lesions   
 160. Imbricat, embenat; en lloc d’embenat imbrincat   
 161. Immunitat de grup, també col·lectiva o de comunitat, però no de ramat   
 162. Infart lacunar, en lloc de llacunar   
 163. Intestí, millor que budell (intestí prim i gros)   
 164. Intravenós -osa, millor que endovenós -osa   
 165. Khi quadrat, en lloc de “chi quadrat”, quan analitzem dades en recerca   
 166. Làmpadacom la làmpada de fenedura, en lloc de lampra 
 167. Lancinant, dolor, en lloc de lacinant   
 168. Laringoscopi, en lloc de laringoscop   
 169. Letargia, paraula plana, sense accent      Pronunciació  
 170. Llevador | llevadora és el terme preferit, però madrona també és correcte com a sinònim complementari  
 171. Lligaments encreuats del genoll, en lloc de lligaments creuats   
 172. Llista de comprovació, en lloc de checklist o llista / llistat de verificació   
 173. Llitera i baiard, en lloc de camilla     
 174. Llitera de cullera, en lloc de llitera de tisora o de pales   
 175. Lúnula unguial, en lloc d’ungueal o blanc de l’ungla      
 176. Mal de muntanya, és el terme preferit, però mal d’altura també és correcte com a sinònim 
 177. Malaltia inflamatòria pelviana, en lloc de pèlvica    
 178. Malaltia de transmissió sexual (MTS), millor que infecció de transmissió sexual (ITS) o malaltia venèria   
 179. Mal·lèol, intern i extern, en lloc maleol   
 180. Manegot dels rotatoris, en lloc del manegot dels rotadors   
 181. Mannitol, igual que en anglès, en lloc de manitol, que és el terme en castellà   
 182. Marcapassos, en lloc de marcapàs   
 183. Medul·la, en lloc de “mèdula” o “mèdul·la”, p. ex la medul·la òssia o l’espinal    
 184. Meninges són tres: duramàter, aracnoide i piamàter   
 185. Menovell, menuell, dit auricular o xic o petit; és el cinquè dit de la mà  
 186. Miocardíac/a, en lloc de miocàrdic/a, p. ex. necrosi miocardíaca o infart miocardíac   
 187. Monitoratge, en lloc de monitorització (unitat de monitoratge) i monitorar, en lloc de monitoritzar (pacient monitorat)   
 188. Multidisciplinari; equip, enfocament, abordatge… en lloc de multidisciplinar   
 189. Multimorbiditat, en lloc de pluripatologia   
 190. Muscle, en lloc del terme castellà hombro   
 191. Nariu, terme masculí   
 192. Nimodipina, nom femení, en lloc de nimodipí   
 193. Nistagme, en lloc de nistagmus   
 194. Ondansetró, en lloc d’ondansetron   
 195. Occípit o nuca o tos, entre el cap i el clatell   
 196. Omeprazole, metamizole, metronidazole… acaben amb -zole   
 197. Omòplatmillor que escàpula   
 198. Orella externa, mitjana i interna, és l’òrgan de l’audició, en lloc de l’oïda, que és el sentit de percebre els sons   
 199. Paludisme, millor que malària  
 200. Parotiditis, millor que galteres; en castellà, paperas   
 201. Pas de guàrdia, en lloc de passe de guàrdia   
 202. Percussió de puny lumbar, en lloc de puny percussió lumbar    
 203. Perineu, en lloc de periné   
 204. Prandial, preprandial i postprandial, en lloc de pandrial   
 205. Pressió replà (o pressió de replà), en lloc de pressió meseta o plateau
 206. Penyal, fractura del penyal; la fractura de la base del crani que afecta la porció petrosa de l’os temporal o penyal      
 207. Pneumònia, és la forma preferida, però mal de costat i pulmonia també són correctes 
 208. Polpa del dit, millor que polpís o tou del dit, però no pulpell   
 209. Portalliteres, amb funcions diferents del zelador sanitari   
 210. Protrusió, en lloc de protusió, p.ex  protrusió discal      
 211. Prova encreuada, en lloc de prova creuada   
 212. Punt de paper, en lloc de la marca registrada Steri-Strip   
 213. Recerca clínica, millor que investigació clínica   
 214. Reflex i reflexos, en lloc de reflexe i reflexes   
 215. Reflex cremasterià, en lloc de cremastèric   
 216. Reflex rotular, del tendó rotular, en lloc de rotulià   
 217. Replà tibial, millor que planell tibial, però no meseta tibial   
 218. Respirador manual, en lloc de baló ressuscitador. També és correcte Ambu (sense accent), que és el nom comercial (pot no ser adequat en documents formals)   
 219. Sala d’operacions, en lloc de quiròfan   
 220. Semivida d’un fàrmac. També mitja vida o vida mitjana com a sinònims complementaris, però no vida mitja   
 221. Septe nasal, en lloc d’envà (popular) ni tabic (castellanisme) nasal   
 222. Seroteràpia, en lloc de sueroteràpia o serumteràpia   
 223. Sèrum, en lloc del terme castellà suero, p. ex. sèrum fisiològic o glucosat…   
 224. Sibilació, millor que sibilància   
 225. Síndrome de deseferenciació, també pseudocoma o síndrome del captiveri, però no síndrome de locked-in, que és el terme en anglès   
 226. Síndrome de l’esclafament o síndrome de Bywaters, en lloc de síndrome d’aixafament o aplastament   
 227. Sòl de la boca i sòl de l’òrbita, en lloc de terra de la boca/òrbita    
 228. Sofraja i sofraja del braç; la part oposada al genoll i al colze   
 229. Sumatriptan, en lloc de sumatriptà   
 230. Suport de degotador, en lloc de pal de suero   
 231. Sutura de matalasser, en lloc de colchonero   
 232. Suxametoni, millor que succinilcolina   
 233. Tamponament, nasal o cardíac, en lloc de taponament    
 234. Taula de transferència, en lloc del terme anglès transfer   
 235. Tel de la llengua, millor que fre de la llengua (es. frenillo de la lengua)   
 236. Temps de reompliment capil·lar, en lloc d’ompliment capil·lar   
 237. Tira reactiva, en lloc de tira d’orina   
 238. Tomografia computada o TC, en lloc dels termes obsolets tomografia axial computada o TAC   
 239. Torçada, en lloc d’entorsi    
 240. Tos de gos, en lloc de “tos perruna” o altres formes   
 241. Trasplantament, en lloc de transplantament   
 242. Trastorn, en lloc de transtorn   
 243. Trombe, millor que trombus, però no trombu   
 244. Tròquiter i troquí, les tuberositats de l’húmer   
 245. Ús en indicació no autoritzada; en anglès off-label drug use   
 246. Variça (sense accent), millor que variu; p. ex. les varices esofàgiques o les postflebítiques   
 247. Ventre de fusta, en lloc de ventre en tabla   
 248. Virus sincític respiratori, amb la sigla VSR, en lloc de virus respiratori sincitial o VRS    
 249. Vibrissa, en lloc de pèl al nas   
 250. Volum corrent, en lloc de volum tidal   
 251. Zelador sanitari / Zeladora sanitària La persona que, en un hospital, condueix i acompanya les persones ateses i trasllada documents clínics i mostres biològiques   

 

 • Inici: 14 de març de 2020
 • Últim terme inclòs: 8 d’agost de 2022

termcat finestra


 

Objectiu i metodologia del diccionari

A Urgemcat ens hem proposat començar a identificar termes relacionats amb les urgències i emergències mèdiques que, segons el nostre criteri subjectiu, generalment no utilitzem de forma correcta en català. Pretenem identificar-los, registrar-los i fer-ne difusió amb les seves formes correctes i més adequades. La finalitat última és aportar un granet de sorra per a millorar l’ús del català en el nostre àmbit professional.

El principal mètode que estem seguint per identificar termes elegibles és la lectura sistemàtica i ordenada de les entrades del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). També termes que identifiquem de forma prospectiva en la nostra pràctica clínic habitual i que consultem als diferents diccionaris en línia del Centre de Terminologia TERMCAT.
La inclusió d’un terme en aquest recull és absolutament subjectiva i arbitrària. No pretén ser un recull exhaustiu de tota la terminologia emprada a urgències, sinó d’aquells termes que no usem de forma correcta i d’aquells que no usem per desconeixement.

Cada setmana s’inclourà un nou terme i la seva difusió es fa a través del nostre compte de Twitter @urgemcat amb l’etiqueta #UrgemMot, al nostre Facebook i en aquesta pàgina del blog.

Aquest és un projecte actiu, que està en fase inicial de desenvolupament. Si et sembla interessant i vols col·laborar-hi, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. O simplement suggerir-nos algun nou mot.

Xavier Basuto  –  urgem@urgem.cat  –

butlletí electrònic Urgem

Si vols rebre notificacions sobre els nous apunts que publiquem al blog, subscriu-te al butlletí electrònic Urgem